Манікюрник- педикюрник
Манікюрник- педикюрник
Манікюрник
5141 «Манікюрник» СП(ПТ)О 5141.00.93.02 – 2018 (наказ № 297 від 04.03.2019)

Кваліфікація – 1 клас (3 розряд)
Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: Правила надання послуг з використанням сучасних технологій (нарощування нігтів, накладні нігті, художній розпис, декоративне оздоблювання нігтів пальців рук). Особливості сучасних технологій манікюру.
Правила виконання сучасних методик масажу кистей рук. Правила користування інструментом для виконання сучасних технологій.
Властивості та можливості кольорів фарб та лаків. Сучасні косметичні, рослини засоби та олії для виконання масажу рук та догляду за шкірою рук і нігтями; правила і норми охорони праці; протипожежного захисту; правила санітарії та гігієни.
Повинен уміти: Надавати манікюрні послуги з використанням сучасних технологій (нарощування нігтів, накладні нігті, художній розпис, декоративне оздоблювання нігтів пальців рук ).
Використовувати інструмент та хімічні засоби, що застосовується для виконання сучасних технологій. Виконувати масаж кистей рук та догляд за шкірою рук і нігтями з використанням сучасних косметичних засобів. Надавати клієнтам допомогу при виборі форми нігтів, кольору лаку, виду розпису нігтів. Дезінфікувати інструменти.
Загально-професійні вимоги
Повинен знати і застосовувати на практиці:
а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей конкуруючих фірм в інших країнах;
б) економічні досягнення, інформаційні технології, необхідні для успішного виконання завдань та обов’язків ;
в) призначення, порядок встановлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;
г) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;
ґ) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
д) основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
е) застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.
Повинен
а) Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу при виконанні манікюрних послуг;
в) виконувати правила утримання засобів технологічного оснащення та своєчасно забезпечувати їх технічне обслуговування;
г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності функціональної системи за параметрами якості послуг, матеріальних і вартісних витрат на надання послуг;
ґ ) сприяти ефективній діяльності функціональних систем вищих рівнів;
д) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища , правила безпечної експлуатації устаткування та механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
е) дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення манікюрних робіт;
є) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачених трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;
ж) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожеж, аварій, повені тощо).
Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Професійно-технічна освіта за професією 2 розряду (ІІ кл.) за умовою продовження навчання в ПТНЗ без вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду (ІІ кл.) не менше 1 року .
 Сфера професійного використання випускника
Побутове обслуговування населення. Перукарська справа та косметичні послуги.
 Специфічні вимоги:
 Вік по закінченню терміну навчання не менше 16 років.
 Стать – жіноча, чоловіча.
 Медичні обмеження.

 
Педикюрник
5141 «Педикюрник» СП(ПТ)О – 5141.00.93.02 – 2018 (наказ № 287 від 04.03.2019

 Кваліфікація – 3 розряду (І клас)
 Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: правила надання послуг з використанням сучасних технологій педикюру (апаратний педикюр, SPA-педикюр, Нейл АРТ), протезування нігтів, догляд та правила виконання педикюру на ногах у хворих цукровим діабетом, варикозному розширенні вен та артритах, правила користування сучасним інструментом, його догляд та зберігання. Властивості та можливості кольорів, фарб та лаків. Сучасні косметичні засоби та технології виконання масажу ступнів ніг та догляду за шкірою ступнів ніг і нігтями.
 Повинен уміти: надавати педикюрні послуги з використанням сучасних технологій (апаратний педикюр, SPA-педикюр, Нейл АРТ), протезування нігтів, догляд за хворими ногами, виконувати педикюр на хворих ногах; використовувати інструмент, що застосовується для використання сучасних технологій; покривати нігті лаками, фарбами та аплікаціями. Виконувати масаж ступнів ніг, доглядати за шкірою ступнів ніг і нігтями з використанням сучасних косметичних засобів та технологій. Надавати клієнтам допомогу при виборі кольору лаку, виду розпису нігтів. Дезінфікувати інструменти.
 Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати брак у роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати інформаційні технології.
 Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень „Педикюрник” („Педикюрниця”) 3 розряду (I класу):
– за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
– за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професію „Педикюрник” „Педикюрниця” 3 розряду (I класу) – не менше одного року.
 Сфера професійного використання випускника
Побутове обслуговування населення. Перукарська справа та косметичні послуги.
 Специфічні вимоги
 Вік по закінченню терміну навчання не менше 16 років;
Стать: жіноча, чоловіча;
Медичні обмеження.