Додаток № 1
 
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ДНЗ «Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг»
 

 
 
Заходи Терміни виконання Відповідальний  
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу  
1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» Останній тиждень серпня Директорка  
2 Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти» Перший тиждень вересня Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)  
3 Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування):
  • педагогічний персонал;
  • допоміжний персонал;
  • технічний персонал.
Вересень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)  
4 Обговорення та прийняття правил поведінки в групах, оформлення правил у вигляді наочного стенду Вересень Класні керівники, куратори груп  
5 Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування) Вересень Психолог, соціальний педагог
 
Класні керівники, куратори груп
 
6 Створення (або оновлення) розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти Вересень Відповідальний за роботу сайту училища  
7 Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)  
8 Підготовка методичних рекомендацій для педагогів:
  • з вивчення учнівського колективу;
  • з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей
Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)  
9 Оформлення тематичного стенду Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)  
10 Підготовка тематичних буклетів за участю здобувачів освіти Листопад Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)  
11 Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Листопад Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)  
12 Інформаційна акція для учнів Грудень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)  
13 Виступ на загальношкільних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі Лютий Директорка,
 
Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
 
Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти  
15 Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом. Листопад Директор,
 
Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
 
16 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики учнівського колективу За результатами кожного семестру Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
Психолог, соціальний педагог
 
17 Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій. Впродовж навчального року Практичний психологсихолог, соціальний педагог  
Робота з учнями  
18 Проведення тренінгів для учнів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Впродовж року Практичний психолог  
19 Тиждень толерантності Листопад Учнівське самоврядування, класні керівники, куратори груп  
20 День відкритих дверей Листопад Практичний психолог, учнівське самоврядування  
21 Імітаційна гра для учнів «Розкажи про насильство» Грудень Учнівське самоврядування, класні керівники, куратори груп  
22 Конкурс плакатів проти насильства Березень Учнівська рада, заступник директора з виховної роботи
Робота з батьками
23 Тематичні загально училищні батьківські збори Жовтень Директор
24 Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
25 Відкриття сімейного клубу «Діти без насильства» Листопад Психолог, голова батьківського комітету
26 Тематичні батьківські збори в класах Грудень Класні керівники, куратори груп
27 Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми Впродовж року Психолог,
класні керівники, куратори груп
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
28 Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності 2 рази на рік Адміністрація училища, колектив закладу
29 Анонімне анкетування учнів про випадки булінгу (цькування) в училищі Грудень Психолог
30 Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Грудень Класні керівники, куратори груп
31 Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів. Лютий Психолог, соціальний педагог
32 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти Щомісяця Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
33 Підготовка звіту про виконання заходів про виконання плану заходів
з запобігання та протидії булінгу
Травень- червень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу