ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку для учнів ЛВПУТ та СП