Етика і психологія 
Підручник  Баклицький І.О "Психологія праці" розділ 12

Ділова іноземна мова
 Тема: Правила пунктуації у діловому написанні Опрацювати п.7 і п.7.1 с.59-60, виконати письмово впр.на с.60
 Тема: Оголошення Опрацювати п.7.6 с.67, виконати письмово впр. на с.67
 Тема: Реклама Опрацювати п.7.8 с.69, виконати письмово впр. на с.69
 http://www.tetundit.tl/Publications/English%203%20Tourism.pdf
 Тема: Інтернет системи бронювання в туристичному бізнесі. Опрацювати Unit 6 c.7, виконати письмово впр. 1-3
https://kupdf.net/download/tourism-and-catering-workshop_58f00c89dc0d60594bda9802_pdf

http://lpltsp.lviv.ua/image/data/2%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_25_05.doc

Комерційна діяльність
Тема:Реклама в комерційній діяльності.Засоби і організація реклами в сфері туризму.Д.з.авт.Тихоновський В.Г с23-49.   
Тема:Організація реклами в туристичній сфері.   Роль і функції внутрішньої реклами.Д.з.Апопій В.В.с237-241.
            Запитання:1.Назвіть види реклами в сфері туризму.
                               2.Що формує систему інформації в сфері туризму?
                               3.Підготувати презентацію:Засоби реклами в туристичній сфері.
Тема:Реклама в туристичній сфері.Підсумковий урок.Д.з.Підготувати презентацію:Засоби реклами в туристичній  сфері.
  

Організація обслуговування відвідувачів підприємств
Тема: Процес обслуговування відвідувачів. https://pidruchniki.com/1414011352918/turizm/organizatsiya_obslugovuvannya_vidviduvachiv
Тема: Зустріч відвідувачів. Правила і порядок прийому відвідувачів. https://pidruchniki.com/1209081044995/turizm/organizatsiya_obslugovuvannya_spozhivachiv_restoranah
Тема: Подача меню і прейскурантів. Техніка прийому замовлення. https://westudents.com.ua/glavy/92421-priyom-oformlennya-zamovlennya.html
Тема: Організація і види банкетів. https://pidruchniki.com/1510082745010/turizm/banketi_priyomi
Тема: Організація обслуговування в місцях масового відпочинку. https://westudents.com.ua/glavy/92472-87-organzatsya-obslugovuvannya-v-mstsyah-masovogo-vdpochinku.html
Тема: Особливості обслуговування тематичних заходів та весіль. https://westudents.com.ua/glavy/92474-89-osoblivost-obslugovuvannya-tematichnih-zahodv-ta-vesl.html
Тема: Зустріч відвідувачів. Правила та порядок прийому відвідувачів. https://pidruchniki.com/1209081044995/turizm/organizatsiya_obslugovuvannya_spozhivachiv_restoranah
Тема: Подача меню і прейскурантів. Техніка прийому замовлення. https://westudents.com.ua/glavy/92421-priyom-oformlennya-zamovlennya.html
Тема: Контрольна робота (тести).
Тема: Узагальнюючий урок. https://borynya-lyceum.at.ua/publ/4-1-0-17
Запитання та відповіді надсилайте на адресу: semenychkase@gmail.com

Основи рекламного маркетингу і дизайну.
Тема: Дослідження та аналіз ринків. Вивчення споживачів.
Підруч.Конспект лекцій з курсу" Основи  маркетингу" Укладачі: Голда Н. М., Краузе О. І. -Тернопіль-2018,  с.20-25.
Тема: Розробка стратегії маркетингу. Підруч.   с.35-40
Тема: Товарна та цінова політика Підруч.  с.41-48
Тема: Збутова політика. Підруч.  с.55-61
Тема: Реклама та її завдання. Функції і види реклами. Підруч. Конспект лекцій з курсу" Основи  маркетингу" Укладачі: Голда Н. М., Краузе О. І. -Тернопіль-2018,  с.62-66
          
Тема: Правила виготовлення реклами і застосування фірмового стилю.

    
Тема:ЛПР. Виготовлення комп'ютерної реклами.  "Рекламний маркетинг", Р.Я.Мельник, для ЛПР., с.6-7.
Виготовити комп'ютерну рекламу за довільною темою.
  
Тема:ЛПР. Презентація товару, який виготовила організація."Рекламний маркетинг", Р.Я.Мельник, для ЛПР., с.12-15. 
Представити презентацію товару, фірми чи послуги   за довільною темою.
      
Тема: Планування та дизайн службових приміщень. "Рекламний маркетинг", Р.Я.Мельник, с.16-18.
          
Тема: Підсумково - узагальнюючий урок.
Запитання та відповіді надсилайте на ел. пошту: neljadr@gmail.com

Документаційне забезпечення управління
Тема: Правила складання та оформлення довідково-інформаційної документації (ділове листування, відгуки, плани роботи, звіти, телеграми, телефонограми...)
        Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха, с. 226-229.
        Підруч. Українське ділове мовлення, С. В. Шевчук, с.122-124, 129-130, 168-169.
Тема: Складання довідково-інформаційної документації.
        Завдання: ознайомитися зі зразками довідково- інформаційних документів. Скласти самостійно: довідку, доповідну та пояснювальні записки, використовуючи свої дані.
       
      

Тема: Складання довідково-  інформаційної документації (акта, протокола, звіта..)
            Завдання: ознайомитися зі зразками довідково- інформаційних документів. Підруч. Кадрове діловодство Ю. Палеха, с.282-283, 428-430, 433.  Скласти самостійно: акт, протокол, звіт використовуючи свої дані.
Тема: Складання довідково-  інформаційної документації (службового листа, відгуку, телефонограми...)
           Завдання: ознайомитися зі зразками довідково- інформаційних документів. Підруч. Кадрове діловодство Ю. Палеха, с. 286-288.  Скласти самостійно: один лист(на вибір), відгук та телефонограму.
        
Тема: Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів (інструкції, положення.)
Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха, с. 111-115, або  Підруч. Українське ділове мовлення, С. В. Шевчук, с.41-47.
            
Тема: Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів (статут, вказівка, розпорядження, правила)
Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха, с.115, або  Підруч. Українське ділове мовлення, С. В. Шевчук, с.47-50
        
Тема: Опрацювання та складання організаційно -розпорядчих документів (інструкції) Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха, с. 141-142.
Завдання: узагальнити вивчений матеріал за темою ОРД, ознайомитися зі зразком документа та скласти посадову інструкцію адміністратора.
  
Тема: Опрацювання та складання організаційно -розпорядчих документів (правила) Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха, с. 143-148
Завдання: узагальнити вивчений матеріал за темою ОРД, ознайомитися зі зразоком документа та скласти правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства
          
Запитання та відповіді надсилайте на ел. пошту: neljadr@gmail.com

Польська мова

http://lpltsp.%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_13_05.doc


Тема: Місяці, дні і пори року польською мовою. Опрацювати с.123-124, виконати письмово вправи 2-5
 
Тема: На вокзалі Опрацювати с.129-132, виконати письмово вправи 1-2
 
Тема: Прийменники в польській мові Опрацювати с.138-139, виконати письмово вправу 1
 
file:///E:/%D0%9F%D0%A2%D0%A3/Mi_322_o_mi_pani_261_pozna_263_Aleksandra_Achtelik_Barba.pdf
Тема: В аеропорту Опрацювати с.63 -65, виконати письмово вправи 2,4
https://issuu.com/dmitriprokopyuk/docs/iwona_stempek_-_krok_po_kroku_polsk_787e007c6ded77/39

http://lpltsp.lviv.ua/image/data/0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_28_05.doc