Захист Вітчизни
Урок 25. Поняття про бій. Види вогню та маневру, їх значення в бою. (Підручник с.131-133)
Урок 26. Види носіння зброї (вільне, тактичне та в момент наближення до цілі).  (Підручник с.142-143)
Урок 27. Пересування одиночно бійця  на полі бою Використання укриття на полі бою та рельєфності поверхні землі. (Підручник с.140-141)
Урок 28. Нанесення гриму. Маскування зброї.   (Підручник с.143-144)

Підручник

Хімія
Вив.пар. 29,30; письмово ном.3-5 с.170; навч. проект 25 Рециклінг як єдиний  цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.
                     повт. пар.29,30, навч.проект 29. Виготовлення виробів із пластикових     
                     пляшок.
                     Вив.пар. 31 письмово ном.1-6 с.  183.
                     Вив.пар 28 письмово ном.1-6 с.162
Повт.пар.23-34, письмово пар.27, завд.1--3,5,6,  11; пар.30 ном.2,3 с.176;
                      пар.32 ном.2 с.186.
                      Вив.пар.38, повт.пар.28-32, письм.ном. 1-11.с.177-178
https://pidruchnyk.com.ua/380-himiya-yaroshenko-10-klas.html

Охорона праці
Урок 17. Гасіння та профілактика пожеж. Теоретичні основи механізму горіння та вибуху (Підручник с. 121, 107-109, 1110-120).
Урок 18. Ураження електричним струмом. Звільнення потерпілого від дії електричного струму (Підручник с. 126- 134, 140-145).
Урок 19-20. Класифікація виробничих приміщень.Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами.Засоби захисту в електроустановках.  (Підручник с. 145- 147, 147-148, 149-156).
Урок 21-22. Поняття пр. гігієну праці. Фізіологія праці. (Підручник с. 161-162, 175-176,).
Урок 23-24. Основні гігієнічні особливості праці Опалення, вентиляція, кондиціонування, освітлення приміщень. Медичні огляди. (Підручник с. 178- 187, 187-188).
Урок 25-26. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги.  Способи реанімації (Підручник с. 190-197, 217-223).
Урок 27-28. Зупинення кровотечі. Перша допомога при ударах, вивихах,переломах. Перша допомога при пораненні, знепритомленні, шоці, обмороженні.  (Підручник с. 190- 193, 197-204, 205-209, 205- 214).
Урок 29. Способи надання допомоги при отруєнні.  (Підручник с. 214-215).
Урок 30. Підсумковий урок. Повторити пройдений матеріал.
Повторити пройдений матеріал за темами  та дати відповіді на контрольні питання.
1.Дайте визначення змісту поняття «охорона праці».
2. Назвіть основні причини травмування на виробництві.
3. Наведіть приклади індивідуального захисту.
4.Які вогнегасні речовини ви знаєте.
5.Назвіть основні випадки ураження струмом.
6.Поясніть терміни «виробнича санітарія» та «гігієна праці».
7.Назвіть принципи надання першої допомоги.
8.Як зупинити кровотечу.
9.Назвіть види отруєння. Їхні ознаки, способи надання першої допомоги.
10.Опишіть дії осіб, які роблять штучне дихання.
Фотокопії рукописних відповідей на питання направити на Viber  063 686 69 54 до 18.06.2020р.

Підручник

Іноземна мова
Тема: "Повторення та самоперевірка". Ст. 156 виконати завдання.
Тема: "Вогні великого міста" ст. 157-8 впр 3 чит, перекл. впр 4,5 письмово.
Тема : "Контроль знань". ст. 145-5  виконати завдання (1-3 по 2 бали, 4-6 по 3бали)
Тема: "Наука - це знання. Noun formation" ст 169 виписат і вивчити слова, ст 161 впр 4 чит, ст160 впр 2,3. ст 162 опрацювати граматичний матеріал,ст 163 впр 8 письмово
Тема "Академічна відпустка"  Впр 1, 2 (письмово),  ст 164 Впр 3 усно ст 165 , текст чит і перекладати, ст 166 впр 4, 5 усно. Опрацювати граматичний матеріал,  ст 167 впр 8 письмово. 
Тема: "Можливості вашої професії. Have/get something done. "  Ст. 168-168 впр 1, 2 письмово, впр 3 усно, впр. 4 читати, перекладати. Ст 170 опрацювати граматичний матеріал, впр 9, 10, 11ст 171.
Тема: " Робота моєї  мрії. Conditional sentences."  Ст. 172-173 впр 3 читати, перекладати, впр 1, 4 письмово. Ст 174 опрацювати граматичний матеріал, впр 10 ст письмово. 
Тема: "Мрії та бажання. Wish and if only." Ст. 176-177 впр 1  читати, перекладати , впр 5,6 письмово, впр 2 усно.  Ст 178 опрацювати граматичний матеріал, впр 7, 8 письмово. 
Тема: Контроль навичок аудіювання.  https://drive.google.com/open?id=1MVZa9QX3K-1hKC0MC9TnFuajaQEhJUxK
Тема: "Вибираючи професію. Complex object." Ст. 180-182 впр 5  читати, перекладати , впр 6 письмово, впр 1, 2, 3 4 усно.  Ст 178 опрацювати граматичний матеріал, впр 8 письмово. 
Тема: "Подорож по Великій Британії" ст 186 впр 1 усно, впр 2 читати, перекладати. Ст 188 впр 3,4 письмово.
Тема: "Контроль знань". ст 184-185, впр 1, 2, 3, 4 (письмово виконати завдання, кожне по 3 бали) 
Контроль навичок письма. Написати твір на одну з запропонованих тем: "Higher education or job? What is your choice?" "The best invention ever" "Reduce, reuse, recycle. How to be environment friendly nowadays? " "The career of my dream."
Письмові завдання надсилати на імейл marta.zyhmund@gmail.com
Контроль читання

 
https://pidruchnyk.com.ua/1357-anglmova-nersisyan-10-klas.html

Устаткування підприємств масового харчування
Н.П. Саєнко с. 175--179, 184--186, 189, 190
                     с.190-206
                     с.218-230, 233-236
                     с.236-245, 252-260. 
                     с.261-265  
Контрольна робота

Технологія приготування їжі з основами товарознавства.
З підручника  с.132-133
З підручника  с.133, 134.
А також дати відповіді на тести оцінювання знань.
  
Лабораторно-практична робота
    

 Підручник  https://drive.google.com/file/d/1xUl2fqyhfuSVJ19UnEpAXQcl4SGrPX4h/view

Охорона праці

Урок 13,14. Психофізіологічні фактори трудової діяльності та їх вплив на безпеку праці
Конспект лекцій. Психофізіологічні фактори трудової діяльності та їх вплив на безпеку праці


Облік, калькуляція.
Тема: Визначення ціни реалізації на готову продукцію у закладах ресторанного господарства.
Підруч.Р.В.Карпенко, В.М. Кузнєцов, Н.Г. Салогуб" Облік, калькуляція і звітність у з.р.г." с.146-148, 149-152.
    
Тема: Розрахунок ціни реалізації на готову продукцію
Підруч.Р.В.Карпенко, В.М. Кузнєцов, Н.Г. Салогуб" Облік, калькуляція і звітність у з.р.г." с.249-252