Іноземна мова за професійним спрямуванням
17. Тема уроку: Прибирання невикористаних приборів Clearing unused place settings p. 25 – 27)  
 Підручник: Renee Talalla “English for restaurant workers” 2nd edition https://drive.google.com/file/d/1TWozE35kxczFdn5M8lbdsbxxoAUiDU58/view?usp=drivesdk
Усно: розібрати ситуацію с.25 і пояснити послідовність дій офіціанта, вивчити назви предметів для сервірування столу (A Place setting), записати, перекласти і вивчити слова (key vocabulary) та фрази (for special attention)
Письмово: впр. 1 с.26 (описати подані предмети одним словом, наприклад 2 –cutlery і т.д.), впр 2 (виписати з таблички слова, протилежні за значенням до виділених слів в реченнях),впр. 3 (назвати зображені предмети), впр.4 (сполучити фрази офіціанта з їх значеннями), впр. 5 (Доповнити діалог висловами офіціанта (фрази ми записували минулого уроку)
18. Тема уроку: Правила поведінки офіціанта. Обслуговування клієнта. Welcome! Receiving guests (p.34-35)
Підручник: Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta “Ready to order” https://drive.google.com/file/d/1TU6DmGi-uA27p_CzyE2LHqkQFJDwqNBN/view?usp=drivesdk
Усно: впр. 2 (прочитати і перекласти діалог, визначити які з поданих після діалогу дій виконав Жан і в якій послідовності), повторити правила вживання модальних дієслів с.35, дод. правило див. https://www.grammarly.com/blog/modal-verbs/
Письмово: Виписати ввічливі фрази, використані Жаном при обслуговуванні гостей, впр. 3 (обрати необхідне модальне дієслово для ввічливих звертань), 3а (згрупувати фрази в зв’язний діалог)
19. Тема уроку: Рахунок, будь ласка! Способи оплати. Much/ many/ a lot of. The bill, please. Methods of payment.
20. Тема уроку: Пояснюємо рахунок. Explaining the bill.
(Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta "Ready to order" p.78-83) https://drive.google.com/file/d/1TU6DmGi-uA27p_CzyE2LHqkQFJDwqNBN/view?usp=drivesdk
‌Усно: впр. 2 ст. 78(прочитати три діалоги з додатку ст.102- 103 і правильно співвіднести їх з картинками), впр.3 (обрати правдиві і неправдиві речення відносно діалогів з впр.2), впр.4, 6 (співвіднести слова з табличок з картинками)
‌Опрацювати правила вживання much/ many/ a lot of зі злічувальними та незлічувальними іменниками), для додаткового розуміння правила див. https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-lesson-many-much.php
‌ Письмово: впр. 5 (доповнити пропуски правильним прийменником), впр. 8 ( обрати much, many чи a lot of)
‌Усно: впр. 1 с. 81(прочитати діалог з додатку с. 103 та обрати правдиві і неправдиві твердження відносно діалогу), впр.2 (доповнити рахунок відносно попереднього діалогу), впр.3 (погрупувати знаки обчислення)
‌ Письмово: впр. 4 (зробити цифрові обчислення поданих числівників), впр.6 (правильно розставити висловлювання в діалозі), впр 8 ( скласти діалог використовуючи подану інформацію)
21. Тема: Скарги відвідувачів. Робота над помилками.
22. Тема: Вирази прощання. 
Підручник: https://drive.google.com/file/d/1TWozE35kxczFdn5M8lbdsbxxoAUiDU58/view?usp=drivesdk
Усно: розглянути конфліктні ситуації в ресторані с.48-49 і опрацювати послідовність дій офіціанта,
Письмово: виписати і вивчити правила поведінки офіціанта в конфліктній ситуації iз таблички Dealing with the angry guest с.49, виписати і перекласти слова із key vocabulary с.49, впр. 1 с. 50 (співвіднести номер скарги із картинки із її вирішенням під картинкою), впр.2 (прочитати короткі діалоги і співвіднести із діями офіціанта над ними), впр.3 (прочитати діалоги, визначити правдиві і неправдиві твердження під ними)
Письмово: впр. 4 с.51(описати ситуацію із скаргою відвідувача із власного досвіду і її вирішення)
Підручник: https://drive.google.com/file/d/1TU6DmGi-uA27p_CzyE2LHqkQFJDwqNBN/view?usp=drivesdk
Впр.6 с.83 (розсортувати рядки прощання з клієнтами щоб утворився діалог, звірити правильність виконання з пунктами послідовності дій офіціанта у впр. 7)
Впр. 8 (написати діалог прощання з клієнтами згідно поданої послідовності дій).
23. Тема: Тема уроку: Практикування учнів усного мовлення.
На основі вивченого матеріалу скласти діалог між офіціантом та клієнтом  на одну з поданих тем:

  1. Reserving a table.
  2. Ordering a drink.
  3. Ordering a main course.
  4. Asking for a bill.
24. Тема уроку: Контроль знань.
Письмово виконати завдання 3-7 с.84-85 з підручника: https://drive.google.com/file/d/1TU6DmGi-uA27p_CzyE2LHqkQFJDwqNBN/view?usp=drivesdk
25. Тема уроку: Підсумковий урок. Повторитипройдений матеріал, упорядкувати зошити та словники.

Виконані завдання надсилайте на емейл:
zoryanap@gmail.com
 Технологічне обладнання
Тема:Практична робота:Ознайомлення з сучасним ваговимірювальним обладнанням.Д.з.Описати призначення,принцип роботи і правила експлуатації з одного видів ваговимірювального обладнання,що застосовуються в ЗРГ.     
Тема:Реєстратори розрахункових операцій РРО. Загальні відомості,класифікація,характеристика.
  
Тема:Правила експлуатації РРО та касових терміналів.Особливості проведення розрахунків з відвідувачами ЗРГ. 
 Д.з:Ознайомлення зі схемами.

    
Тема :Практична робота:Ознайомлення з будовою,призначенням і принципом роботи,правилами експлуатації сучасних РРО. 
Д.з.Повторити вивчений матеріал і письмово охарактеризувати один із видів РРО, включаючи принцип роботи у вигляді схеми.
Тема:Торговельні автомати.Практична робота:  Ознайомлення з принципом роботи, правилами експлуатації торговельних автоматів.
Д.з. :повторити вивчений матеріал і письмово охарактеризувати один із видів РРО,включаючи принцип роботи у вигляді схеми.
  

Іноземна мова

37. Тема уроку: Всюди добре, а вдома – найкраще. Quantifiers. (М. А. Нерсисян, А.О. Піроженко "English. Англійська мова 11"p.100-102)
38. Тема уроку: У світі мистецтва. Фестивалі та ярмарки. Determiners: all/every/each/whole.(p.104-106)
   Словник: виписати і перекласти слова і фрази с. 100
   Усно: впр. 6 (прочитати ідеї трьох людей про ідеальний будинок, обгрунтувати свою думку про ідеальний будинок) p.101
   Опрацювати  кількісні займенники і їх вживання p.102
   Письмово: впр. 1,2,3,4 p.100
   Усно: впр. 1,2  p.104  впр. 4 (прочитати  текст і  обгрунтувати свою думку які із поданих подій ти б хотів відвідати) p.105
   Опрацювати  означальні займенники і їх вживання p.106 
   Письмово: впр. 10,11p.107
39. Тема уроку: Домашнє читання.
40. Тема уроку: Сцена чи екран? Кіно та театр. Reported speech.(р.108-111)
   Усно: впр.4 с.108 ( прочитати описи фільмів і вкласти в пропуски іменники з таблички), впр.8 ( вміти описати улюблений фільм не називаючи його), впр.9 (прочитати відзиви про постановки історій на сцені і в кіно),
   Письмово: впр. 1 с.108( розподілити слова з таблички в три категорії, вивчити дані слова), впр.2 (співвіднести виділені слова з їхніми визначеннями), впр.3 (розподілити слова з таблички в подані 4 категорії), впр.11 (виконати тест по тексту із вправи 9)
   Опрацювати правила вживання непрямої мови ст. 111, для кращого розуміння правила додатково див. https://grammarway.com/ua/indirect-speech , письмово виконати вправи 13, 14 на вживання непрямої мови.
41. Тема уроку: Купуй до упаду. Мистецтво покупок. Reporting verbs: say and tell.
42. Тема уроку: Мистецтво надихає. Adjectives with prepositions.
   Усно: впр.6 ( прочитати текст і знайти в тексті подані твердження), впр.4 с.117( прочитати текст про мистецтво терапії)
   Письмово: впр.1 с.112 (знайти визначення слів),впр. 2 с.112 (відповісти на питання використовуючи подані слова), впр.3 с.112 (вибрати правильне слово і доповнити речення або вирази), впр.7 с.114 ( знайти синоніми з поданих слів із виділеними у тексті), впр.3 с.116 ( доповнити речення словом,яке           найбільше підходить по змісту)
   Опрацювати граматичну тему: вживання дієслів say and tell  у непрямій мові.(с.114), впр.8 с.115 ( вибрати правильну відповідь), вживання прийменників із прикметниками с.118, впр.9 с.119 (вибрати правильний прийменник доповнюючи речення пропусками)
43. Повторення та самоперевірка.  с.120-123
Письмово виконати завдання с. 120.
44. Тема: Читаємо мовою оригіналу. George Bernard Show "Pygmalion"
Усно прочитати текст с.122 -123, дати відповіді на питання із впр. 2, виписати і перекласти слова та фрази із glossary.
45. Тема: Контроль знань (письмово)  с.121
Виконати подані завдання: https://drive.google.com/file/d/1IiyfozkJUK-9On0iiJUM9pX1QScyyyjs/view?usp=drivesdk
46. Тема уроку: Контроль навичок аудіювання.
Виконати завдання: https://drive.google.com/file/d/1IedufNQTNGaKN8xZMWBbXxDnnGx9dbAA/view?usp=drivesdk
47. Тема: Контроль навичок говоріння.
Виконати  завдання: https://drive.google.com/file/d/1IfoFKDdQd2GG_25dpGtAO34i2u2g7ij5/view?usp=drivesdk
48. Тема : Контроль навичок читання.
Виконати завдання: https://drive.google.com/file/d/1aPpzT2QTZlXqLIYjp7C0Njv63hEsoX6d/view?usp=drivesdk

49. Тема уроку: Контроль навичок письма.
50. Тема уроку: Підсумковий урок. 

Виконанні завдання надсилати на email:
marta.zyhmund@gmail.com   
seniv.marjana@gmail.com


Основи енергоефективності. 
"Основні принципи енергозбереження. Енергозбереження на практиці.Споживання і вторинна переробка. Проблема твердих побутових відходів"

 "Паливно-енергетичний комплекс України. Шляхи екологізації ПЕК та Концепція екологічної політики України."
https://iskra-sveta.io.ua/s2605227/metodi_oshchadnogo_vikoristannya_energie

Захист Вітчизни
Тема:Умови виконання вправ стрільби з пневм. гвинтівки
Тема: Виконання вправ з пневматичної гвинтівки.  с.20-22
Тема: Вдосконалення знань з будови автомата.  с.115

Тема: Тренування вправ стрільби з пневматичної гвинтівки  с.121
Тема:Порядок огляду і підготовки гранат до застосування
Тема: Заходи безпеки під час поводження з ручною гранатою
Тема: Дії солдата у складі бойових груп с. 140
Тема: Завдання, прийоми і способи дій солдата на полі бою с. 141
Тема:Склад бойової групи, малі тактичні групи( до 8 чоловік) с. 142
Тема: Розподіл обовязків та взаємодія у бойових групах с. 134
Тема:Порядок дій у складі бойових груп с. 135
Тема: Бойові порядки та їх використання під час руху с. 135
Тема: Основні засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях
Тема: Основні принципи щодо захисту населення
Тема:Повідомлення про загрозу і виникнення НС
Тема: Навчання населення вмінням захисту ЗІЗ і дії у НС
Тема: Укриття населення, захист, евакуація
Тема: Спостереження та контроль за ураженням серед продуктів харчування
Тема: Порядок дій в умовах особливого періоду
Підручник  https://pidruchnyk.com.ua/1271-zahyst-vitchyzny-11-klass-gnatyuk.html

Організація обслуговування
Тема: Подача страв. https://studfile.net/preview/5152680/page:2/
Тема: Подача напоїв. https://studfile.net/preview/5461951/page:12/
Тема: Подача перших страв. https://studopedia.su/13_33841_pravila-podachi-pershih-strav.html
Тема: Підбір посуду та приборів. https://pidruchniki.com/1280052844992/turizm/pidgotovka_stolovogo_posudu_naboriv_stolovoyi_bilizni
Тема: Подача других страв.
Тема: Підбір посуду і приборів. http://megalib.com.ua/content/786_75_Pravila_podavannya_drygih_garyachih_strav.html
Тема: Подача солодких страв.
Тема: Підбір посуду і приборів.https://pidruchniki.com/13560615/turizm/pravila_tehnika_podavannya_solodkih_strav
Тема: Порядок подачі чаю, кави та какао. https://lektsii.org/6-50617.html
Тема: Послуги з організації харчування в готелях. https://pidruchniki.com/1880041345024/turizm/poslugi_organizatsiyi_harchuvannya_gotelyah
Тема: Організація обслуговування в залізничному транспорті. https://pidruchniki.com/11800408/turizm/organizatsiya_obslugovuvannya_pasazhiriv_transporti

Запитання та відповіді надсилайте на адресу: semenychkase@gmail.com

Основи медичних знань
Тема 5.Перша домедична допомога при пораненнях. Перев'язка пораненого. Техніка виносу поранених.   Ст. 118-121.      

Тема 6.Вступ до курсу тактичної медицини. Етапи надання домедичної допомоги. Послідовність дій за алгоритмом MARCH.  Ст. 122-129
Тема 7.Проникаючі поранення грудей. Напружений пневмоторакс. Ознаки шоку в поранених. Ст. 130-133 
Тема 8.  Надання домедичної допомоги при переломах, проникаючому поранені ока. Ст. 133-136
Тема 9. Загальновійськовий набір пігулок. Попередження гіпотермії та виявлення ознак ЧМТ. Підготовка до евакуації. Ст. 140-144
Тема 10. Перша домедична допомога при утопленні, синдромі тривалого здавлювання. https://vseosvita.ua/library/nadanna-persoi-medicnoi-dopomogi-pri-nesasnih-vipadkah-na-vodi-232806.html    
                   https://vseosvita.ua/library/nadanna-persoi-dopomogi-pri-trivalomu-zdavluvanni-ludini-64350.html
Тема 11. Алгоритм дій при раптовій зупинці серця. Основні правила та порядок проведення реанімації. Непрямий масаж серця. Ст. 103-107
Тема 12. Штучне дихання. Його різновиди, методика та техніка проведення штучної вентиляції легень. Застосування дефібрилятора. Ст. 107-109 https://www.youtube.com/watch?v=c3l7PxHhmCo&feature=youtu.be
https://pidruchnyk.com.ua/1271-zahyst-vitchyzny-11-klass-gnatyuk.html

Основи маркетингу і менеджменту.
Тема: Організація рекламної діяльності на підприємстві Уклад.Н.М.Богдан с.62-66.