Іноземна мова за професійним спрямуванням
http://lpl5%D0%BD%D1%96%D0%B2/136%D0%B3%D1%80_12_06.doc

Захист Вітчизни

Урок 29. Поняття про вогневу позицію в обороні., виявлення цілей та доповідь про їх знаходження. (Підручник с. 144)
Урок 30. Склад бойової групи. Розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія у бойовій групі. (Підручник с.144-145)
Урок 31 Порядок дій у складі бойових груп.. (Підручник с.145-14146)
Урок 32. Суть орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, зірками, місцевими предметами.. (Підручник с.146-149)
Урок 33. Азимут магнітний і його визначення. Визначення азимута на місцевий предмет і напрямку руху за азимутом. Складання опису місцевості... (Підручник с.149-151)
Урок 34. Спосіб горизонталей як основний спосіб зображення рельєфу на топографічних картах. Система прямокутних та географічних координат. Висота перерізу рельєфу.Визначення абсолютних і відносних висот за топографічною картою. Визначення зон видимості.                           Підручник с.154-161) 
Урок 35. Силові вправи з вагою власного тіла та з обтяженнями. Біг по пересіченій місцевості (Підручник с. 165-168)
Урок 36. Подолання перешкод. Ознайомлення з елементами смуги перешкод (Підручник с.169-170)
Урок 37, 38 Ознайомлення з національними бойовими мистецтвами (хортинг, бойовий гопак, спас тощо) (Підручник с. 170-173)
Урок 39. Єдина державна система цивільного захисту та її складові (Підручник с. 174-175)
Урок 40. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Рівні надзвичайних ситуацій. (Підручник с.178-181)
Урок 41. Джерела небезпечних ситуацій у військовий час. (Підручник с. 182-183)
Тематичне оцінювання.
Повторити пройдений матеріал за розділами та дати відповіді на контрольні питання
Розділ VІ. Тактична підготовка
1.Назвати складові елементи загально військового бою.
2. Назвати варіанти пересування солдата на полі бою.
3. Що таке азимут магнітний і як його визначають.
Розділ VІІ. Прикладна фізична підготовка.
1. Назвати національні бойові мистецтва.
 Розділ VІІІ. Основи цивільного захисту
1. Дати визначення, що таке цивільний захист.
Фотокопії рукописних відповідей на питання направити на Viber  063 686 69 54 до 12.06.2020р.
Підручник

Основи маркетингу і менеджменту.
Тема: Основи менеджменту і маркетингу. Уклад.Н.М.Богдан с.5-7.
    
Тема: Види організаційних структур управління. Уклад.Н.М.Богдан с.16, 41-43
      
Тема: Організація постачання і збуту на підприємстві. Уклад.Н.М.Богдан с.57-61
        
Тема: Правила роздрібної торгівлі
 
Тема: Організація рекламної діяльності .  Уклад.к.е.н., доц. Голда Н.М. "Основи маркетингу"  с.62-66.
        

Запитання та відповіді надсилайте на ел. пошту: neljadr@gmail.com

 
Охорона праці
" Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Засоби і заклади надання першої допомоги. Допомога при пораненнях, вивихах, опіках. Способи штучного дихання, непрямий масаж серця."
П-ник Основи охорони праці Л. Е. Винокурова, М.В. Васильчук... стор.160-190
Виконати тестові завдання (  дати  1-ну правильну відповідь за прикладом:3) 1-г...) та надіслати на ел. пошту bohdan.popadiuk@gmail.com
          

Основи енергоефективності

"Основні принципи енергозбереження. Енергозбереження на практиці.Споживання і вторинна переробка. Проблема твердих побутових відходів"
 "Паливно-енергетичний комплекс України. Шляхи екологізації ПЕК та Концепція екологічної політики України."
https://iskra-sveta.io.ua/s2605228/ekologichni_aspekti_funkcionuvannya_palivno-energetichnogo_kompleksu_ukraeni
https://iskra-sveta.io.ua/s2605227/metodi_oshchadnogo_vikoristannya_energie


Кулінарна характеристика страв і напоїв.
    
  
              
        
Дати відповіді на запитання
  

Іноземна мова

Тема уроку: it's time -  it's high time - it's about time.
Тема уроку: Можливості вашої професії. Have (get) something done. ( М. А. Нерсисян, А.О. Піроженко «English. Англійська мова 10», с.166-171)
Усно: Опрацювати правило с. 166, для кращого розуміння правила див.https://www.wallstreetenglish.ru/blog/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-its-about-time-its-time-its-high-time/
Письмово: впр.8 с.167(вкласти слова з таблички в речення), впр. 9(співвіднести проблемні ситуації з їх вирішенням).
Усно: впр.1(до поданих тверджень 1-18 підібрати синоніми з таблички), впр.4 (прочитати дослідження про професії, вміти висловити своє ставлення до сказаного словами із вправи 5), опрацювати правило с. 170.
Письмово впр. 7 с.170(співвіднести протилежні за значенням твердження), впр.10, 11(перебудувати речення).
https://drive.google.com/file/d/1K2JXmtqDcHZ3Ny9S60fXQs9RUHQX80I9/view?usp=drivesdk

75. Тема уроку: Контроль знань.
Письмово виконати завдання А, В, С с. 186.
76. Тема уроку: Контроль навичок аудіювання.
Виконати подані завдання: https://drive.google.com/file/d/1cwC3Gw2zvHJnjJzR0Yv38uSGLsEnCmQE/view?usp=drivesdk
77. Тема уроку: Контроль навичок говоріння.
Виконати подані завдання: https://drive.google.com/file/d/1MtxwkA3NVgtplMgyPSvcgpVpYklgW9Ra/view?usp=drivesdk
78. Тема уроку: Контроль навичок читання.
Виконати подані завдання: https://drive.google.com/file/d/1pI0NeRRnR1nobAY6yI_zrm08WSYMbfD7/view?usp=drivesdk
79. Тема уроку: Контроль навичок письма.
Виконати подані завдання:https://drive.google.com/file/d/1pOr6V5CefGxrzsMB9-X4bCE8hmDCyPhR/view?usp=drivesdk
80. Тема уроку: Підсумковий урок.
Виконані завдання надсилати на емейл: zoryanap@gmail.com