Захист Вітчизни
Урок 29. Поняття про вогневу позицію в обороні., виявлення цілей та доповідь про їх знаходження. (Підручник с. 144)
Урок 30. Склад бойової групи. Розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія у бойовій групі. (Підручник с.144-145)
Урок 31 Порядок дій у складі бойових груп.. (Підручник с.145-14146)
Урок 32. Суть орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, зірками, місцевими предметами.. (Підручник с.146-149)
Урок 33. Азимут магнітний і його визначення. Визначення азимута на місцевий предмет і напрямку руху за азимутом. Складання опису місцевості... (Підручник с.149-151)
Урок 34. Спосіб горизонталей як основний спосіб зображення рельєфу на топографічних картах. Система прямокутних та географічних координат. Висота перерізу рельєфу.Визначення абсолютних і відносних висот за топографічною картою. Визначення зон видимості.                           Підручник с.154-161) 
Урок 35. Силові вправи з вагою власного тіла та з обтяженнями. Біг по пересіченій місцевості (Підручник с. 165-168)
Урок 36. Подолання перешкод. Ознайомлення з елементами смуги перешкод (Підручник с.169-170)

Підручник

Основи маркетингу і менеджменту.
Тема: Основи менеджменту і маркетингу. Уклад.Н.М.Богдан с.5-7.
    
Тема: Види організаційних структур управління. Уклад.Н.М.Богдан с.16, 41-43
      
Тема: Організація постачання і збуту на підприємстві. Уклад.Н.М.Богдан с.57-61
        
Тема: Правила роздрібної торгівлі
 
 
Охорона праці
" Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Засоби і заклади надання першої допомоги. Допомога при пораненнях, вивихах, опіках. Способи штучного дихання, непрямий масаж серця."
П-ник Основи охорони праці Л. Е. Винокурова, М.В. Васильчук... стор.160-190
Виконати тестові завдання (  дати  1-ну правильну відповідь за прикладом:3) 1-г...) та надіслати на ел. пошту bohdan.popadiuk@gmail.com
          

Основи енергоефективності

"Основні принципи енергозбереження. Енергозбереження на практиці.Споживання і вторинна переробка. Проблема твердих побутових відходів"
 "Паливно-енергетичний комплекс України. Шляхи екологізації ПЕК та Концепція екологічної політики України."
https://iskra-sveta.io.ua/s2605228/ekologichni_aspekti_funkcionuvannya_palivno-energetichnogo_kompleksu_ukraeni
https://iskra-sveta.io.ua/s2605227/metodi_oshchadnogo_vikoristannya_energie


Кулінарна характеристика страв і напоїв.
    
  

Іноземна мова

Тема уроку: it's time -  it's high time - it's about time.
Тема уроку: Можливості вашої професії. Have (get) something done. ( М. А. Нерсисян, А.О. Піроженко «English. Англійська мова 10», с.166-171)
Усно: Опрацювати правило с. 166, для кращого розуміння правила див.https://www.wallstreetenglish.ru/blog/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-its-about-time-its-time-its-high-time/
Письмово: впр.8 с.167(вкласти слова з таблички в речення), впр. 9(співвіднести проблемні ситуації з їх вирішенням).
Усно: впр.1(до поданих тверджень 1-18 підібрати синоніми з таблички), впр.4 (прочитати дослідження про професії, вміти висловити своє ставлення до сказаного словами із вправи 5), опрацювати правило с. 170.
Письмово впр. 7 с.170(співвіднести протилежні за значенням твердження), впр.10, 11(перебудувати речення).
https://drive.google.com/file/d/1K2JXmtqDcHZ3Ny9S60fXQs9RUHQX80I9/view?usp=drivesdk

75. Тема уроку: Контроль знань.
Письмово виконати завдання А, В, С с. 186.
76. Тема уроку: Контроль навичок аудіювання.
Виконати подані завдання: https://drive.google.com/file/d/1cwC3Gw2zvHJnjJzR0Yv38uSGLsEnCmQE/view?usp=drivesdk
77. Тема уроку: Контроль навичок говоріння.
Виконати подані завдання: https://drive.google.com/file/d/1MtxwkA3NVgtplMgyPSvcgpVpYklgW9Ra/view?usp=drivesdk
78. Тема уроку: Контроль навичок читання.
Виконати подані завдання: https://drive.google.com/file/d/1pI0NeRRnR1nobAY6yI_zrm08WSYMbfD7/view?usp=drivesdk
79. Тема уроку: Контроль навичок письма.
Виконати подані завдання:https://drive.google.com/file/d/1pOr6V5CefGxrzsMB9-X4bCE8hmDCyPhR/view?usp=drivesdk
80. Тема уроку: Підсумковий урок.
Виконані завдання надсилати на емейл: zoryanap@gmail.com