Технологія приготування борошняних кондитерських виробів
Параграфи: 54, 55, 56.  Підручник
А також дати відповіді на контрольні запитання.
  
Лабораторно-практична робота
  


Інформатика
    

Підсумковий тест "Забезпечення безпеки комп'ютерних систем і мереж"

Підсумковий тест "Основи безпеки ІТ"
 
Підсумковий тест "Забезпечення безпеки ІТ"
 
Основи професійної етики
Колектив.Doc

Хімія

Вив. пар. 18,19, письмово номери 1-3 с..98, ном. 2-4 с.103

Вив. пар.20 с.104-106, пар.21; письмово ном.1,2 с.111; ном.2-5 с.115.
Вив.пар.20 с.106-110, письмово ном.1,2 с.111;                                  
вив.пар.29, письмово ном.1-3 с.158.
Повт.пар.15-20, письмово ном.1-6 с.185, ном.10,11,14,16 с.186,  ном.18 с.187
https://pidruchnyk.com.ua/469-hmya-yaroshenko-11-klas.html

Мистецтво
Практичні роботи. Приготування піц Чотири сезони і Кальцоне.
Практичні роботи. Приготування піц Пепероні, Фунгі, Тонно і Діабола.

Практична робота. Приготування піца Грецька.
А також дати відповіді на контрольні запитання.

Захист Вітчизни. 
"Спосіб горизонталей, як основний спосіб зображення. Визначення абсолютних і відносних висот за топографічними картами"
"Попередження виникнення можливих НС" с. 179-180
"Основні заходи безпеки при проведенні стрільб"  с. 91-93
"Організація і проведення стрільб з автомата" с. 93-94
"Влучність стрільби. Вибір цілі та точки прицілювання"  с. 94-95 
"Підготовка упору до стрільби лежачи" с. 95-96
"Тренування одноманітності прицілювання. Точка прицілювання" с. 96-97

"Види терористичних проявів та захист від них." с. 75-78
"Основи рятувальних та інших невідкладних робіт." с78-86
"Заходи безпеки під час поводження з ручною гранатою"  с. 123-124
"Виконання першої вправи з метання ручних гранат"  с. 124-128
"Основи військової топографії"  с. 146-164
П-к Захист Вітчизни С. Хараху, В. Павлов... 10-11 кл. стор.147-149

Інформатика
      
Тест: Класифікація загроз безпеці. 


Тест:  Засоби добування інформації

Завдання скидати на електронну пошту oksana.chorna22@ukr.net

Іноземна мова
37. Тема уроку: Всюди добре, а вдома – найкраще. Quantifiers. (М. А. Нерсисян, А.О. Піроженко "English. Англійська мова 11"p.100-102)
38. Тема уроку: У світі мистецтва. Фестивалі та ярмарки. Determiners: all/every/each/whole.(p.104-106)
   Словник: виписати і перекласти слова і фрази с. 100
   Усно: впр. 6 (прочитати ідеї трьох людей про ідеальний будинок, обгрунтувати свою думку про ідеальний будинок) p.101
   Опрацювати  кількісні займенники і їх вживання p.102
   Письмово: впр. 1,2,3,4 p.100
   Усно: впр. 1,2  p.104  впр. 4 (прочитати  текст і  обгрунтувати свою думку які із поданих подій ти б хотів відвідати) p.105
   Опрацювати  означальні займенники і їх вживання p.106 
   Письмово: впр. 10,11p.107
39. Тема уроку: Домашнє читання.
40. Тема уроку: Сцена чи екран? Кіно та театр. Reported speech.(р.108-111)
   Усно: впр.4 с.108 ( прочитати описи фільмів і вкласти в пропуски іменники з таблички), впр.8 ( вміти описати улюблений фільм не називаючи його), впр.9 (прочитати відзиви про постановки історій на сцені і в кіно),
   Письмово: впр. 1 с.108( розподілити слова з таблички в три категорії, вивчити дані слова), впр.2 (співвіднести виділені слова з їхніми визначеннями), впр.3 (розподілити слова з таблички в подані 4 категорії), впр.11 (виконати тест по тексту із вправи 9)
   Опрацювати правила вживання непрямої мови ст. 111, для кращого розуміння правила додатково див. https://grammarway.com/ua/indirect-speech , письмово виконати вправи 13, 14 на вживання непрямої мови.
41. Тема уроку: Купуй до упаду. Мистецтво покупок. Reporting verbs: say and tell.
42. Тема уроку: Мистецтво надихає. Adjectives with prepositions.
   ( М. А. Нерсисян, А.О. Піроженко «English. Англійська мова 10», с.112-119) 
   Усно: впр.6 ( прочитати текст і знайти в тексті подані твердження), впр.4 с.117( прочитати текст про мистецтво терапії)
   Письмово: впр.1 с.112 (знайти визначення слів),впр. 2 с.112 (відповісти на питання використовуючи подані слова), впр.3 с.112 (вибрати правильне слово і доповнити речення або вирази), впр.7 с.114 ( знайти синоніми з поданих слів із виділеними у тексті), впр.3 с.116 ( доповнити речення словом,яке           найбільше підходить по змісту)
   Опрацювати граматичну тему: вживання дієслів say and tell  у непрямій мові.(с.114), впр.8 с.115 ( вибрати правильну відповідь), вживання прийменників із прикметниками с.118, впр.9 с.119 (вибрати правильний прийменник доповнюючи речення пропусками)
43. Тема уроку: Повторення та самоперевірка.  с.120-123
Письмово виконати завдання с. 120.
44. Тема уроку: Читаємо мовою оригіналу. George Bernard Show "Pygmalion"
Усно прочитати текст с.122 -123, дати відповіді на питання із впр. 2, виписати і перекласти слова та фрази із glossary.
45. Тема уроку: Контроль знань (письмово)  с.121
Виконати подані завдання: https://drive.google.com/file/d/1IiyfozkJUK-9On0iiJUM9pX1QScyyyjs/view?usp=drivesdk
46. Тема уроку: Контроль навичок аудіювання. 
Виконати подані завдання: https://drive.google.com/file/d/1IedufNQTNGaKN8xZMWBbXxDnnGx9dbAA/view?usp=drivesdk
47. Тема уроку: Контроль навичок говоріння.
Виконати подані завдання: https://drive.google.com/file/d/1IfoFKDdQd2GG_25dpGtAO34i2u2g7ij5/view?usp=drivesdk
48. Тема уроку: Контроль навичок читання.
Виконати подані завдання: https://drive.google.com/file/d/1aPpzT2QTZlXqLIYjp7C0Njv63hEsoX6d/view?usp=drivesdk
49. Тема уроку: Контроль навичок письма.
50. Тема уроку: Підсумковий урок.
Виконати подані завдання:
https://drive.google.com/file/d/1DfBML1PHaylbV7Dw8C9wx4XydVeaz6VI/view?usp=drivesdk

Виконанні завдання надсилати на емейл: 
zoryanap@gmail.com
seniv.marjana@gmail.com