Інформаційно - комп"ютерне забезпечення управлінської діяльності
  
     
Тест «Текстовий процесор» https://docs.google.com/forms/m?usp=sf_link
Завдання надіслати на електронну адресу:  oksana.chorna22@ukr.net

Діловий етикет
          
      
Колектив.Doc

Конфлікти.Doc

Організація обслуговування відвідувачів підприємств

Тема: Загальні характеристики закладів ресторанного господарства
     
Тема: Класифікація закладів ресторанного господарства за різними ознаками.
    
Тема: Види торгівельних приміщень їх характеристика і призначення. Підсобні і допоміжні приміщення.
      
Тема: Виробничі приміщення ресторанів
    
Тема: Характеристика фарфорового та фаянсового посуду.  
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/p_yatnicka_n_o_red_organizaciya_obslugovuvannya_u_zakladah_r.pdf  Н. О. П’ятницька «Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства» с. 46-52
Тема: Характеристика скляного і кришталевого посуду. с. 62-67
Тема: Характеристика посуду з кераміки, дерева, пластмаси. с. 67-69
Тема: Характеристика металевого посуду. с. 54-55
Тема: Характеристика столових приборів та столової білизни.  с. 58, с. 71
Тема: Зберігання посуду і білизни. Введення обліку.  с. 35
Тема: Організація банкетів. с. 161-163
Тема: Види банкетів.с. 166-187
Тема: Організація обслуговування в місцях масового відпочинку. https://studopedia.su/5_36392_obslugovuvannya-v-mistsyah-masovogo-vidpochinku.html
Тема: Особливості обслуговування тематичних заходів та весіль. https://westudents.com.ua/glavy/92262-2210-osoblivost-obslugovuvannya-tematichnih-benketv.html
Тема: Розрахунок з відвідувачами. https://studopedia.su/13_33855_rozrahunok-v-torgoviy-zali.html
Тема: Форма рахунку, зміст і порядок його заповнення. https://westudents.com.ua/glavy/92423-poryadok-rozrahunku-z-vdvduvachami.html
Запитання та відповіді надсилайте на адресу: semenychkase@gmail.com

Планування та організація роботи з персоналом
    

https://www.studmed.ru/view/vinogradskiy-md-vinogradska-am-shkanova-om-upravlnnya-personalom_69f86f5b7c0.html

https://www.studmed.ru/view/mihaylova-l-upravlnnya-personalom_8cee28b7be6.html

Запитання та відповіді надсилати на ел. пошту: 
lidiyabako@ukr.net

Документаційне забезпечення управління
Тема:  Особливості складання документації з кадрових питань.
Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха с.78-83
          
Тема: Вимоги до оформлення кадрової документації
Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха с. 86-89
      
Тема: Вимоги до тексту кадрових документів  Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха с. 90-92
   
Тема: Уніфікація і стандартизація кадрової документації Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха с. 93-94
    
Тема: Класифікація кадрових документів Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха с. 94-99
        
Тема:  документація  прийому на роботу Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха с. 164-167, 169-170, 196-199.
Тема: Складання документів при прийомі на роботу Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха с. 246-248, 254-257.
           За зразками наданих у підручнику документів, складіть самостійно, від свого імені заяви та накази.
Тема: Укладання особової справи і ведення облікової документації. Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха с. 320-324, 337-339
Запитання та відповіді надсилайте на ел. пошту: neljadr@gmail.com

Основи рекламного маркетингу і дизайну
Тема: Поняття і зміст маркетингу.
Підруч.Основи маркетингу. Уклад.Голда Н.М.   с.3-6
      
Тема: Процес управління маркетингом.
Підруч.Основи маркетингу. Уклад. Голда Н.М.   с.7-10
      
Тема: Маркетингове середовище фірми.  Підруч.Основи маркетингу. Уклад. Голда Н.М.   с.10-13
      
Тема: Система маркетингової інформації і  маркетингові дослідження Підруч.Основи маркетингу. Уклад. Голда Н.М.   с.13-20
           
Тема: Складання кадрової документації  Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха с.325-330,360-364, 370-373.
    За зразками наданих у підручнику документів, складіть самостійно, від свого імені резюме, автобіографію,особовий листок та від другої особи- характеристику.
Тема: Ведення книг та журналів обліку. Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха с. 340-345, 360, 383-385.
Тема: Документування матеріальної допомоги і премій Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха с. 402-409.
Тема: Правила складання та оформлення довідково-інформаційної документації (довідки, доповідної та пояснювальної записки, актів, протоколів...) Підруч.Кадрове діловодство Ю. Палеха с. 218-226.
Запитання та відповіді надсилайте на ел. пошту: neljadr@gmail.com

Ділова іноземна мова
http://lpltsp.lviv.ua/image/data/2019-D0%BA%D0%B084738648.doc
           
    

Тема: Ділові переговори по телефону Опрацювати с.11-14 п.1.2
 
Тема: Прийняття запиту по телефону Опрацювати с.33, 35, 38 п.2.1
 
Тема: Розгляд скарг клієнтів по телефону Опрацювати с.69, на с.70 доповнити діалог (письмово). Вивчити фрази вибачень і дати відповіді на питання с.75
 
Тема: Складання скарги Опрацювати с.99(п.5.2), 105-виконати вправи письмово
 
https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2013/20on%20the%20telephone/TM_Communicate_in_English_on_the_tel_310812.pdf

http://lpltsp.lviv.ua/image/data/2019-%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_13_04.doc

http://lpltsp.lviv.ua/image/data/ %D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_27_04.doc

Польська мова

Тема: Загальна інформація про організацію харчування. Типи ресторанів і види обслуговування
  http://lpltsp.lviv.ua/im749.doc
Завдання:
1.Опрацювати загальну інформацію про організацію харчування, типи ресторанів і види обслуговування
2. Виписати і вивчити слова «У кав’ярні»
 http://lpltsp.lviv.ua/image/data/2019-8C%D0%BA%D0%B0_16_04.doc

http://lpltsp.lviv.ua/image/data/2019-8C%D0%BA%D0%B0_24_04.doc
Тема: Заповнення анкети Опрацювати с. 57-60. Виконати вправи 1-3
Тема: Питання про час  Опрацювати с. 66-70. Виконати вправи 1-3
file:///E:/%D0%9F%D0%A2%D0%A3/Mi_322_o_mi_pani_261_pozna_263_Aleksandra_Achtelik_Barba.pdfВиконані завдання надсилати на email:Seniv.marjana@gmail.com

Комерційна діяльність
Тема:Товаропостачання в роздрібній торговельній мережі/РТМ/.Договори.Суть,функції,    Класифікація договорів. Д/з.       Авт АпопійВ.В с107-119
   Запитання:1.Яку роль відіграють договори в сфері туризму 2.Описати відмінність договору купівлі-продажу товарів від договору постачання товарів
Тема: Торгово-технологічний процес в РТМ Приймання товарів за кількістю та якістю Д/з авт  Олійник О.М с68-94

Тема:Правила зберігання товарів і підготовки товарів до продажу.Д/з авт Олійник О.М.     с95-101,114-115.
Тема:Функціональ-на та організаційна структура сфери торгівлі. Д.з.авт Апопій П-кКомерційна діяльність с35-46.
          Запитання:1.Як виглядає функціональна структура модель торгівлі?     
                             2.У чому полягає особливість організаційної побудови торгівлі?
      
Тема:Класифікація товарів.Послуги і вимоги до них.Д.з.авт.Апопій с54-60.
          Запитання:1.Які особливості мають товари широкого вжитку?
                             2.Чим послуга відрізняється від  матеріального товару? 
                             3.Які види послуг поширені на ринку?
        
 Тема:Вимоги до якості товарів.Кодування товарів і послуг.Д.з.авт Апопій с62-69.
          Запитання:1.Якими документами описуються і регламентуються вимоги до товарів?
                             2.Що означає штрих код?
      
Тема:Продаж товарів.Форми, методи продажу товарів.Продаж товарів через прилавок обслуговування.Д.з авт. Апопій В.В.,Міщук І.П.с474-481.
            Запитання:1.Як класифікуються форми і методи продажу товарів?
  
Тема:Продаж товарів.Активні та особливі форми продажу.Самообслуго-вування в сфері туризму.Д.з авт.Апопій В.В с481-491.
            Запитання:1.Як визначається ефективність методів продажу товарів?
                               2.Які існують методи активізації продажу товарів і які умови їх застосування?
  
Тема:Продаж товарів.Основні види туризму і туристичних послуг.

Тема:Методи вивчення попиту.Формування і розміщення асортименту товарів уЗРГ.
           ЗАПИТАННЯ:1.Які методи вивчення попиту використовують вРТМ?
                                  2.Який порядок формування асортименту товарів в РТМ?

 Тема:Культура торгівлі та її складові елементи.Культура обслуговування відвідувачів вЗРГ.
           Запитання:1.Які складові елементи формують систему обслуговування населення?
                              2.Що таке культура обслуговування і які елементи включає в себе?
  

 Тема:Законодавство України про захист прав споживачів Д.з Закон ст 1-22. 
 Тема:Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.        Д.з. Закон,статті 23-24.             Авт.Апопій В.В. с484-485. 
 Тема:Правила продажу роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.              Д.з.Ознайомлення з правилами,короткий опис в зошиті.
 Тема:Ефективність комерційної діяльності.Суть і    зміст комерційного ризику.         Д.з. авт.Апопій В.В. с531-538,      с539-549.
          Запитання: 1.У чому полягає суть ефективності комерційної діяльності? 
                             2.Що розуміють під комерційним ризиком?     
                             3.Які бувають види ризиків?

Виконані завдання скидати на вайбер:0988064579