Організація обслуговування
osnovni_tipi_pidpriyemstv_restorannogo_gospodarstva

klasifikatsiya_pidpriyemstv_restorannogo_gospodarstva

vimogi_zakladiv_restorannogo_gospodarstva


https://uk.wikipedia.org/wiki/Меню

https://pidruchniki.com/12800528/turizm/stolova_bilizna

https://studfile.net/preview/5642482/page:9/

https://pidruchniki.com/1709042452916/turizm/stoloviy_posud_priladdya_bilizna

https://studfile.net/preview/5437376/page:29/

Фізична культура
https://vseosvita.ua/library/domasni-zavdanna-z-fizicnoi-kulturi-108630.html?fbclid=IwAR
2_ceQ44VIS4Zl8f3Ep0O5w3N8a1Y5e6_D__4Mx8e8bWw6w0ACsH2LcfgQ


Іноземна мова за професійним спрямуванням

Тема №1 Привітання і представлення. Особисті дані
Виконати подані завдання: Опрацювати сторінки 8-9, Виконати вправи на стор 4-5 (письмово)
      
Тема №2 Запит про бронювання вечірки по телефону
Виконати подані завдання: Опрацювати сторінки 16-17,  Виконати вправи на стор 18-19 (письмово)
      
Тема №3 Посуд. Інвентар. Обладнання
Виконати подані завдання: Виписати, перекласти та вивчити слова с.8-9
  
Тема №4 Розміщення гостей за столом. Present Simple Tense, Present Continuous Tense
Виконати подані завдання: Опрацювати сторінки 20-21,Виконати вправи на стор 22-23 (письмово)
      
Тема: Замовлення столика Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta “Ready to order”
Усно:розібрати діалог «Замовлення столика по телефону» впр.2 с.26 і виправити помилки у формулярі замовлення.
Письмово: впр. 3 с.27, впр. 5 с.30, впр.7 с.31
 
Тема: Зустріч відвідувачів Modal verbs Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta “Ready to order”
Усно:розібрати діалог «Зустріч відвідувачів» с.34і написати послідовність дій офіціанта при зустрічі відвідувачів, опрацювати вживання модальних дієслів с.35
Письмово: впр. 3 с. 35
 
Тема: Сервірування столу до сніданку, обіду,вечері Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta “Ready to order”
Усно: опрацювати і вивчити назви приборів до сніданку, обіду,вечері.
Письмово: впр.4,5 с.39 ( знайти відповідності приборів до сніданку, обіду,вечері з іх ілюстраціями)
 
Тема: Меню. Види меню. Past Simple Tense (regular)Here’s the menu Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta “Ready to order”
Усно:впр. 2 (прочитати і перекласти меню, доповнити пропуски словами з таблички, визначити відмінності від українського меню), впр. 3 (співвіднести слова з таблички з іх ілюстраціями),повторити правила вживання минулого часу с.62, для кращого розуміння правила див. https://www.grammarly.com/blog/simple-past/
Письмово: впр. 4, 5, 6, 7(с. 61-62)
 
Підручник: https://drive.google.com/file/d/1TU6DmGi-uA27p_CzyE2LHqkQFJDwqNBN/view
Виконані завдання надсилати на email:Seniv.marjana@gmail.com

Польська мова
Тема: Види сніданків
Виконати подані завдання: Опрацювати типи сніданків, Виписати типи сніданків польською мовою, Вивчити нові слова
        
Тема: Посуд для сервірування столу до сніданку
Виконати подані завдання: Вивчити назви столового приладдя для сніданку польською мовою, Виконати практично завдання з сервірування столу для сніданку польською мовою. Результат виконання представити за допомогою новітніх інтерактивних технологій медіазв’язку (напр. Viber)

     http://lpltsp.lviv.ua/image/data/2019-1.doc
Виконані завдання надсилати на email: Seniv.marjana@gmail.com

Технологічне обладнання
Тема:Загальні відомості про обладнання.Основні напрямки механізації обладнання.Класифікація обладнання.Вимоги . Д.з автор Архіпов с14—17, СаєнкоН.А.с71—72

Тема:Продаж товарів.Форми ,методи продажу товарів.Продаж товарів через  прилавок обслуговування.Д.з.Автор       В.В.Апопій,І.П.Міщук с474—481
  
Тема:Немеханічне обладнання.Меблі для ЗРГ.     Устаткування для обслуговування відвідувачів

Тема:Механічне обладнання в ЗРГ.  Класифікація, види,призначення.АвтСаєнко с72—79, 102—106

Тема:Активні та особливі форми продажу товарів.Самообслуговування вЗРГ.Д.з.Автор В.В.Апопій с481—491
 
Тема:Механічне обладнання. Овочерізки, слайсери.Призначення,будо-  ва правила експлуатації.            Д/з авт.Саєнко Н.А. с117—122.

Тема:Механічне обладнання.Кавомолки,блен-дери,екстрактори.Технічна характеристика,принцип роботи,правила експлуатації.     Д/з автСаєнко Н.А.с122—128
Практична робота:Ознайомлення з правилами експлуатації механічного обладнання.      Д/з.Описати принцип роботи,правила експлуатації одного з видів механічного обладнання.
Виконані завдання скидати на вайбер:0988064579

Кулінарна характеристика страв і напоїв
    

Комерційна діяльність

Тема:Продаж товарів на замовлення. Особливі форми продажу товарів.Д/з авт АпопійВ.В.МіщукІ.П с107-119 Д/з описати порядок продажу товарів на замовлення в ЗРГ авт Апопій  с486-489,500-501.