Фізіологія та санітарія
Тема:Санітарне законодавство й організація харчового нагляду. с. 120
Підручник

Зарубіжна література
1.Бертольд Брехт. Зображення війни як засобу збагачення в драмі "Матінка Кураж та її діти" -с.102-105- опрацювати і законспектувати; -виконати завдання 3 ( с.107). 
2.Генріх Белль. Оповідання "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..." -с.108-112-прочитати; -заповнити анкету оповідання ( с.110).
https://pidruchnyk.com.ua/1257-zarubzhna-paraschich-11-klas.html

Математика

Алгебра 30, 31 урок. Контрольна робота №2. §8—12 повторити. Роз—ти № 9.12, 9.19, 10.6, 11.6. Д/з: §8—12 повт. № 9.20, 10.7, 11.7. Підручник: Математика О.С.Істер 11 клас.
  
 Геометрія. 18,19 урок. Тема: Поняття про тіла обертання. Циліндр і його елементи. Розв'язування задач. §5 ст. 216—219 №№ 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 5.12, 5.14. Д/з: §5 вивч. №№ 5.3, 5.5, 5.7, 5.9. Підручник: Математика О.С.Істер 11 клас.
 Геометрія, урок 20, 21. Тема: Конус і його елементи. Розв'язування задач. § 6, ст.225—230, № 6.3, 6.5, 6.7, 6.9. Д/з: §6, №№ 6.4, 6.6, 6.10. Підручник: Математика, О.С.Істер, 11 клас.
 Геометрія 22, 23 урок. Тема: Осьові перерізи циліндра і конуса. Розв'язування задач. §6, 6 ст.216—230, №№ 5.18, 5.20, 5.22, 5.26, 6.11, 6.13, 6.16, 6.18. Д/з: §5, 6, №№ 5.12, 5.14, 6.12, 6.17. Підручник: Математика, О.С.Істер, 11 клас.
https://pidruchnyk.com.ua/1251-matematika-11-klas-ister.html

Техніка обчислень,облік і звітність.
Підручник Р.В. Карпенко. В, М. Кузнецов Облік, калькуляція і звітність  с.25-31
Тема: Документація господарських операцій
             
Тема: Матеріальна відповідальність.  Підручник Р.В. Карпенко. В, М. Кузнецов Облік, калькуляція і звітність  с.60-63
      
Тема: Оформлення договору про бригадну матеріальну відповідальність.Підручник Р.В. Карпенко. В, М. Кузнецов Облік, калькуляція і звітність  с.63-68
          

Українська література
1.Творча біографія Юрія Яновського.  -підручник с.64-66 (законспектувати); -читати роман "Майстер корабля".
2.Підручник с.67-72 ( прочитати ) -виконати завдання 1,2,3(усно),8 (письмово).
3.Життєвий  шлях Валер'яна Підмогильного - прочитати життєпис, скласти перелік творчих здобутків митця і записати в зошит (с.85-87);-читати роман  "Місто".
4.Світовий мотив підкорення міста в романі В.Підмогильного-опрацювати і законспектувати матеріал про роман с.87-88;-записати літературознавчі терміни ;-виписати цитати для характеристики головного героя.
5. Образ українського інтелігента Степана Радченка в романі "Місто" -виконати завдання 11 (с.92)(письмово).
6.Трагічна творча доля Остапа Вишні. Гумореска "Моя автобіографія" -прочитати життєпис письменника (с.97-99); -читати гумореску (с.104-107).
https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html
Виконані завдання надсилати: deberatatiana@gmail.com
 

Громадянська освіта
Тема:"Поняття стереотипів і упереджень. Поняття дискримінації"  Підручник с.66-72
Тема: Практична робота № 10. "Як поводитися в конфліктній ситуації"
    
Тема: Урок узагальнення
  
Тема: Поняття інтеграції та глобалізації.Виток та процес європейської інтеграції.  с. 195-200
https://pidruchnyk.com.ua/1366-gromadyan-osvita-verbicka-10-klas.html
Виконані завдання та питання надсилайте на ел. пошту: martyn.lyubov@gmail.com

Українська мова
Тема: Складні випадки синтаксичного керування. Уживання прийменників.
1. Параграф 21, с. 67, Вправа 2,3, 5,7 (письмово) с.67-70
2.Параграф 22, 23 вправа 5, 7 (письмово) с. 71-76
Тема: Варіанти граматичного зв'язку підмета й присудка.Пасивні конструкції
1.Параграф  24. (с.77-89). Вправа 5(усно), 7(письмово).
2.Параграф 25. Виконати вправи3,5,7(письмово).
https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Завдання скидати на електронну пошту shevchuk.rusLana78@gmail.com, deberatatiana@gmail.com
 
Технологія приготування напоїв та коктейлів
Тема: Характеристика основних напоїв, що використовують як зм"якшуюче-згладжувальний компонент для змішаних напоїв
      
Тема: Характеристика смако-ароматичного компонента
     
Тема: Змішані напої.
          
Запитання та відповіді надсилати на адресу: semenychkase@gmail.com

Організація обслуговування
Тема: Меню і карти напоїв
            

      
Тема: Правила подавння пива
  
Тема: Правила приготування та подавання змішаних напоїв
  
Тема: Організаці робочого місця бармена
  
Тема: Підготовка бару до роботи 
  
Запитання та відповіді надсилати на адресу: semenychkase@gmail.com

Фізична культура
https://vseosvita.ua/library/domasni-zavdanna-z-fizicnoi-kulturi-108630.html?
fbclid=IwAR2_ceQ44VIS4Zl8f3Ep0O5w3N8a1Y5e6_D__4Mx8e8bWw6w0ACsH2LcfgQhttps://pidruchnyk.com.ua/1245-biologi-ekologiya-11-klas-anderson.htmlhttps://pidruchnyk.com.ua/469-hmya-yaroshenko-11-klas.html


Фізика та астрономія
Підручник Головко М. А. 
Параграф 16, 19   Розв"язати задачіу 4 с.122, 1,2  с. 137
Параграф 20,21 Розв задачі с.143 -6,7
https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

Іноземна за професійним спілкуванням
Тема: Правильна експлуатація емкостей для напоїв та столових приборів. Сервірування столу. Polishing and handling glassware and cutlery Renee Talalla “English for restaurant workers” 2nd edition
Усно: розібрати ситуацію с.68-69 і пояснити послідовність дій офіціанта при митті і догляді за столовими приборами, записати, перекласти і вивчити слова (key vocabulary) та фрази (for special attention)
Письмово: впр. 1 – 5 (с 70-71)
      
Тема: Меню. Види меню. Past Simple Tense (regularHere’s the menu Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta “Ready to order”
Усно: впр. 2 (прочитати і перекласти меню, доповнити пропуски словами з таблички, визначити відмінності від українського меню), впр. 3 (співвіднести слова з таблички з іх ілюстраціями),повторити правила вживання Минулого часу с.62, для кращого розуміння правила див. https://www.grammarly.com/blog/simple-past/
Письмово: впр. 4, 5, 6, 7(с. 61-62)

Тема уроку: Ви готові замовити?  Taking a beverage order. Taking food orders. (Renee Talalla "English for restaurant workers" p.24, 28-31)    
Renee Talalla "English for restaurant workers"  https://drive.google.com/file/d/1TWozE35kxczFdn5M8lbdsbxxoAUiDU58/view?usp=drivesdk
Усно: с.24 ( прочитати діалог і опрацювати послідовність дій офіціанта при замовленні напоїв, записати і вивчити слова key vocabulary), с.28-29(прочитати діалог і опрацювати послідовність дій офіціанта при замовленні страв, записати і вивчити слова key vocabulary), впр 1 с. 30 ( розмістити дії у правильному порядку відносно попереднього діалогу)
Письмово: впр. 2 с. 30 (замінити підкреслені слова в реченнях словами з таблички), впр. 3 (співвіднести слова протилежні за значенням), впр. 4 (підібрати до поданих фраз відповіді офіціанта),впр.5 (написати діалог використовуючи фрази із вправи 4)

Тема: Рекомендації офіціанта.The cheff recommends. (Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta"Ready to order" p.66-68)
Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta "ready to order" https://drive.google.com/file/d/1TU6DmGi-uA27p_CzyE2LHqkQFJDwqNBN/view?usp=drivesdk
Усно:  впр.2 с.66 (прочитати діалог про замовлення десерту і доповнити табличку, опрацювати табличку recommending dishes про вживання like i feel like в рекомендаціях)
Письмово: впр. 3 с.67 (доповнити рекомендації словами з таблички), впр. 6 с.68 (співвіднести слова з таблички з їхніми зображеннями), впр.7 (прочитати Unit 10 DESSERTS с.101 і записати  рекомендації Жана), впр.8 (використовуючи подану інформацію скласти діалог)

11. Тема уроку: Контроль знань.
12. Тема уроку: Меню напоїв. Види напоїв. Безалкогольні напої. 
(Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta"Ready to order" p.40-42) https://drive.google.com/file/d/1TU6DmGi-uA27p_CzyE2LHqkQFJDwqNBN/view
https://drive.google.com/file/d/1TU6DmGi-uA27p_CzyE2LHqkQFJDwqNBN/view?usp=drivesdk
Письмово: виконати завдання контрольної роботи і переслати на e-mail zoryanap@gmail.com)
Усно: впр.1 с.40( перечислити напої), впр. 2, 3 (доповнити меню напоїв), впр.7 (співвіднести слова з малюнками до цих слів).
Опрацювати правила вживання злічувальних і незлічувальних іменників ст 42. Для кращого розуміння правила див. https://grammarway.com/ua/nouns
Письмово: впр.4 (доповнити табличку поданими словами), впр. 5 (прочитати твердження с. 101, виписати з вправи тільки ті напої, про які говорилося на цій сторінці), впр.8 (доповнити речення словом some або any).
 
Підручники: https://drive.google.com/file/d/1TWozE35kxczFdn5M8lbdsbxxoAUiDU58/view

                     https://drive.google.com/file/d/1TU6DmGi-uA27p_CzyE2LHqkQFJDwqNBN/view
 Виконані завданняз іноземної мови надсилаєте на пошту: zoryanap@gmail.com


Географія
 Підручник "Географія 11 клас" Довгань Г, Стадник О.
Параграф 13 с.67-72
Параграф 14 с.72-78. Опрацювати і законспектувати.
Опрацювати і законспектувати з підручника параграф 15, с.78-86.
Параграф 16 с.86-93.
Написати реферати на оцінку. Теми: "Звязки Світового океану,атмосфери та літосфери" , "Система протидії паводкам і лавинам в окремих районах України" (дослідити і написати реферати).
http://shkola.in.ua/1096-heohrafiia-11-klas-dovhan-2019.html
Виконані завдання надсилати Viber 0978969702

Технологічне обладнання
Тема:Холодильне обладнання.Апарати для охолодження та розливу напоїв.Д.з СаєнкоН.А.              с311-314.

Хімія
Тема1Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.Вив.пар.13
Тема2 Навчальний проект  Гальванічний елемент з  картоплі, лимону.
Тема 3. Навчальний проект Види і приципи роботи малих джерел електричного струму, утиліщація їх.
Тема 4.-5. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.Вив.парагр.11номер 3-5 стор.63.
https://pidruchnyk.com.ua/469-hmya-yaroshenko-11-klas.html