Облік, калькуляція, звітність
Тема: Визначення ціни реалізації на готову продукцію у закладах ресторанного господарства. Підруч.Р.В.Карпенко, В.М. Кузнєцов, Н.Г. Салогуб" Облік, калькуляція і звітність у з.р.г." с.146-148, 149-152.
    
Тема: Розрахунок ціни реалізації на готову продукцію
Підруч.Р.В.Карпенко, В.М. Кузнєцов, Н.Г. Салогуб" Облік, калькуляція і звітність у з.р.г." с.249-252
        

Фізіологія та санітарія
http://lpltsp.lviv.ua/image/dBF%D0%B8%203.doc

Українська література
1.Ольга Кобилянська (с.157-161) -скласти хронологічну таблицю; -читати новелу "Impromptu phantasie".
2.Виконати завдання 5,6 с.166 (усно).
3. Читати новелу " Valse melankolique". -виписати цитати  для характеристики героїнь новели; -виконати завдання  1,2,3,9 (письмово).
4.Життя і творчість Василя Стефаника   -скласти таблицю "Періоди творчості В.Стефаника" (с.173); -читати новелу "Камінний хрест"; -законспектувати основні відомості про експресіонізм (с.174-175)
5.Новела " Камінний хрест"- психологічне розкриття теми еміграції -заповніть літературний паспорт новели с.175-177
6.Камінний хрест-уособлення долі людини -виконати завдання 7(1,2,3) (усно),9 (письмово) с.177-178.
7.Життя і творчість Володимира Винниченка(с.179-189) -скласти хронологічну таблицю; -прочитати новелу "Момент".
8.Прозові й драматичні твори Винниченка. Науково-фантастичний роман " Сонячна машина" -с.185-191-законспектувати.
9.Поєднання в новелі "Момент" реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту -заповнити літературний паспорт новели (с.202-203); -виконати завдання 7 (с.204) ( письмово)2.
10.Виконати контрольну роботу
https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html
Виконані завдання надсилати: deberatatiana@gmail.com

Математика
Підручник § 1 № 1.6, 1.7, 1.9, 1.14, 2.21, 1.22 
Підручник § 1 № 1.23, 1.25, 1.27,; § 2 № 2.2, 2.4, 2.6, 2.8.
https://pidruchnyk.com.ua/1251-matematika-11-klas-ister.html
завдання відправляти на електронну пошту oksana.chorna22@ukr.net


Українська мова
Тема: Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.
Параграф 52-53 с. 166. Провідміняти іменники "калина", "доля", "душа".
Тема: Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку.
Параграф 54. Вправа 3,6
https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Іноземна мова
 Тема: "Комп"ютеризація. Conjunctions" Читати текст, вправа 5 с. 143-144. Опрацювати граматичний матеріал, вправа 9, 10 письмово с. 145
    
Тема: "Винаходи і винахідники. Passive voice" Читати текст с. 146-147, вправа 2 (письмово0, вправа 3 (усно). Опрацювати граматичний матеріал вправа 5 письмово, с. 148
    
Тема: "Геніальні діти. Exclamatory sentences" c. 150-151 вправа 3 читати і перекласти. с. 153 опрацювати граматичний матеріал вправа 8,9
   
Тема: "Повторення та самоперевірка" ст. 156 Виконати завдання

Тема: Можливості вашої професії. Have/get something done.  Ст. 168-168 впр 1, 2 письмово, впр 3 усно, впр. 4 читати, перекладати. Ст 170 опрацювати граматичний матеріал, впр 9, 10, 11ст 171 письмово.
      
Тема: Робота моєї  мрії. Conditional sentences.  Ст. 172-173 впр 3 читати, перекладати, впр 1, 4 письмово. Ст 174 опрацювати граматичний матеріал, впр 10 ст письмово.
    
Тема: Мрії та бажання. Wish and if only. Ст. 176-177 впр 1  читати, перекладати , впр 5,6 письмово, впр 2 усно.  Ст 178 опрацювати граматичний матеріал, впр 7, 8 письмово.
    
Тема: Вибери професію. Complex object. Ст. 180-182 впр 5  читати, перекладати , впр 6 письмово, впр 1, 2, 3 4 усно.  Ст 178 опрацювати граматичний матеріал, впр 8 письмово. Написати твір на тему "The career of my dream."

1. Виписати і вивчити слова.
2. ст 160 впр 1- усно. 2, 3 (письмово, тільки ключові слова)
3. ст 161 читати і перекладати
4. ст 162 опрацювати граматичний матеріал і впр 6, 8 письмово.

Впр 1, 2 (письмово),  ст 164
Впр 3 усно ст 165 , текст чит і перекладати, ст 166 впр 4, 5 усно. Опрацювати граматичний матеріал,  ст 167 впр 8 письмово. 
Письмові завдання скидати на e-mail: marta.zyhmund@gmail.com
  
https://pidruchnyk.com.ua/1357-anglmova-nersisyan-10-klas.html
Письмові завдання надсилати на імейл marta.zyhmund@gmail.com

Технологія приготування їжі з основами товарознавства
Тема: Страви і гарніри з картоплі, овочів, грибів
Тема: Перші страви
Опрацювати матеріал  с.100, 101, 102, 103, 104, 105
Опрацювати матеріал с. 106, 107, 108, 109, 110    с.57,58, 59, 60
Опрацювати матеріал с. 111, 112, 113, 114
Підручник: https://drive.google.com/file/d/1xUl2fqyhfuSVJ19UnEpAXQcl4SGrPX4h/view

Устаткування підприємств масового харчування
Тема: Жарильно-пекарське устаткування
         
        
      

Тема: Характеристика мармітів для підігріву перших страв їх призначення та будова. https://drive.google.com/file/d/1Z8cToA8YNOvpFWhY0k7q9l0AWGlduGey/view Н. П.Саєнко «Устаткування підприємств громадського харчування» с. 261
Тема: Характеристика мармітів для підігріву других страв їх призначення та будова.https://drive.google.com/file/d/1Z8cToA8YNOvpFWhY0k7q9l0AWGlduGey/view Н. П.Саєнко «Устаткування підприємств громадського харчування» с. 263
Тема: Марміти електричні для відпуску 1-х та 2-х страв їх призначення та будова.
Тема: Правила експлуатації та технічні вимоги безпеки. https://drive.google.com/file/d/1Z8cToA8YNOvpFWhY0k7q9l0AWGlduGey/viewН. П.Саєнко «Устаткування підприємств громадського харчування» с. 261-265
Запитання та відповіді надсилайте на адресу: semenychkase@gmail.com


Фізична культура
https://vseosvita.ua/library/domasni-zavdanna-z-fizicnoi-kulturi-108630.html?fb
clid=IwAR2_ceQ44VIS4Zl8f3Ep0O5w3N8a1Y5e6_D__4Mx8e8bWw6w0ACsH2LcfgQБіологія та екологія
Тема: Контрольна робота №4.Виконати завдання на стор. 111-112 підручника
Тема:Генетика як наука. Вив.парагр. 28, №2 стор.116 (письмово).
Тема:Зберігання генетичної інформації в клітинах. Вивчити парагр.29, №2,3,6 стор. 120 (письмово)
Тема:Передавання генетичної інформації з покоління в покоління. Вив.парагр.30, № 3,4 стор.122 (письмово).
Тема:Реалізація спадкової інформації: транскрипція та процесинг РНК. Вив.парагр.31, № 2,4 стор.124 (письмово)
Тема:Реалізація спадкової інформації: синтез білків і формування ознак. Вив.парагр.32, № 3,4 стор.128 (письмово)
Тема:Гібридологічний метод. Закономірності, відкриті Менделем. вив.пар. 33,  № 2,4,5 стор.134 (письмово).
Тема:Неменделівське успадкування ознак. Вив.пар. 34, № 3-5 стор.140 (письмово).
Тема:Зчеплене успадкування ознак. Вив. параграф 35, № 3-5 стор.146 (письмово).
Тема:Цитоплазматична спадковість. Вив. пар.36, №1-5 стор.148 (письмово).
Тема:Практична робота. Розв’язування генетичних задач. Повт. пар. 33,34. №1-6   стор.173 (письмово).
Тема:Поняття про мінливість. Спадкова мінливість. Вив.пар. 37, № 3-7 стор.154  (письмово).
https://pidruchnyk.com.ua/1132-biologiya-ekologiya-10-klas-anderson.html


Географія
Контрольна робота №3
  
Параграф 38 с.203-206, параграф 39 с.206-209. Законспектувати.
Опрацювати і законспектувати з підручника параграф 40 с.210-215 і параграф 41 с.216-220.
Написати реферати на тему: "ПАР серед країн Африки" "ПАР : одна держава - три столиці".
Виконати письмово Практичну роботу №7.

Опрацювати і законспектувати з підручника  параграф 43 с.226-229.
Контрольна робота(написати письмово і здати ОБОВЯЗКОВО).

Опрацювати і законспектувати з підручника параграф  44, с.229-234. Виконати письмово контрольну роботу.
http://shkola.in.ua/1096-heohrafiia-11-klas-dovhan-2019.html 
Виконані завдання надсилати Viber 0978969702

Фізика та астрономія
Параграф 18 Розв. задачі 4,7  с. 127 
Параграф 19.  Розв.задачу с.122 -2
https://pidruchnyk.com.ua/1172-fizyka-10-klas-golovko.html

Захист Вітчизни
Основи військової топографії с 148-151
Визначення відстані на місцевості. с.152-156
Нанесення цілей на карту за географічними координатами   с.156
Зображення рельєфу горизонталями.  с.157-158
Підручник С. Хараху та інші Захист Вітчизни: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту
https://pidruchnyk.com.ua/1227-zahyst-vitchyzny-10-klas-harahu.html

Історія України
Тема 1
: Ідеологізація національно-культурного життя радянської України Стан культури в 30-х роках. Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя.
Тема 2: Практичне заняття «Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденного життя»
Дати відповіді на запитання
1.      Яким був пропагандистський ідеал радянської людини?
2.      Яку людину намагалася формувати влада?
3.      Які зміни у психології та свідомості суспільства відбулися? Чому?
4.      Наскільки успішним було виховання радянської людини?
5.      Якими були причини масових репресій в Україні? Хто став їх жертвами?
6.      До яких наслідків призвели сталінські репресії?
Тема 3: Тематичне оцінювання
Дати відповідь на запитання
І рівень
  1. У  яких твердженнях ідеться про М.Скрипника?
а) нарком освіти, звинувачений у «націонал-ухильництві»
б) прихильник українізації
в) один з організаторів колективізації в Україні
  1. Вкажіть причину голоду в Україні 1932-13933рр.
                        а) повоєнна розруха
                        б) не врожайність і посуха
                        в) політика хлібозаготівель
  1. В яких роках проводилася політика «воєнного комунізму»?
ІІ рівень
  1. Дайте визначення поняттю «колективізація»
  2. Назвіть найбільші промислові гіганти побудовані в роки індустріалізації в Україні
ІІІ рівень
  1.  Розшифруйте абревіатури: УСРР, РНК
  2. Як ви вважаєте, колгоспна система – це одна з форм закріпачення селянства? Свою відповідь обґрунтуйте.
ІV рівень
  1. Складіть невелику доповідь на тему: «Голод 1932-1933рр. – злочин проти людства»
Тема 4: Соціально – економічне становище та політична боротьба українських земель у складі Польщі
https://pidruchnyk.com.ua/1185-vsesvitnya-istoriya-10-klas-sorochynska.html
Відповіді скидати на пошту julia.lvputsp@ukr.net