Перукарська справа
Тема: Фарбування волосся. Теорія кольорів.
  
Тема: Природний колір волосся


Основи охорони праці.

Тема:  "Основи безпеки праці у галузі. Роботи з підвищеною небезпекою"
             "Вимоги безпеки при експлуатаціїї обладнання. Засоби захисту"
П-ник Основи охорони праці Л. Е. Винокурова, М.В. Васильчук... стор.67-81
Тема: "Основи безпеки праці у галузі.  "Вимоги безпеки до майстерень та лабораторій "
             "План ліквідації аварії"
П-ник Основи охорони праці Л. Е. Винокурова, М.В. Васильчук... стор.91-96
Контрольна робота 1(виконати та відправити на ел.пошту  bohdan.popadiuk@gmail.com )

Тема: "Основи пожежної безпеки. Причини виникнення пожеж. Горіння та способи припинення горіння. Вогнегасні речовини"
П-ник Основи охорони праці Л. Е. Винокурова, М.В. Васильчук... стор.98-112
Контрольна робота 1(виконати та відправити на ел.пошту bohdan.popadiuk@gmail.com  до 10.04.2020)

Основи перукарського мистецтва
Тема: Зачіски стилю барокко
          
Тема: Зачіски в стилі Роккоко
            
      

Тема: Стиль Ампір у перукарстві
    
Тема: Національні зачіски України
        
        

Матеріалознавство
Тема:Пахучі речовини рослинного походження (ефірні масла, смоли, бальзами), тваринного походження, синтетичні.
            
Тема: Основні відомості про виготовлення парфумерних товарів.Класифікація. загальні поняття про них.
         
       
Тема:  Відмінність одеколона від духів. Одеколони гігієнічні і квіткові, їх відмінність і використання
  
Тема: Туалетна вода, її відмінність від одеколону. Асортимент туалетної води, їх призначення. Вимоги до якості духів, одеколонів, туалетної води.

    
Тема:Будова шкір. Типи шкіри
      
Тема: Вазелін, його призначення, використання

Тема: Гліцерин, як пом"якшуючий та волого затримуючий засіб
   
Тема: Креми, класифікація за складом і дією на шкіру
    
          
          
    

Історія України

Тема:Громадсько-політичне життя. Масові репресії та їх жертви в Україні
  1. Ідеологізація національно-культурного життя радянської України Стан культури в 30-х роках. Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя.
  2. Опрацювати і законспектувати §25 і 26 підручника
  3. Основну увагу звернути на поняття «червоний терор», «культ особи», «номенклатура», суд над СВУ, культурна революція, розстріляне відродження.
Тематичне оцінювання №4
  1. Роботи скидати на пошту  julia.lvputsp@ukr.net
  2. Хто писав реферати, доповіді на тему Голодомору 1932-33 рр. теж скидати на пошту. Якщо писано від руки, то скидати фото сторінок
  

https://bohdan-books.com/upload/data_files/tmp_catalog/978-966-10-5421-8_istoriaU-10kl.pdf


Іноземна мова
Виконати завдання

Читати і переказувати текст, виконати завдання
   

1. ст 186  впр. A, B, C - письмово, тільки ключові слова (відправити окремим листом)
2. ст 184- 185 впр 1,2,3,4 (кожне завдання по 3 бали) - виконати контрольну роботу.
Виконані завдання і контроль ну роботу чекаю на e-mail: marta.zyhmund@gmail.com
https://pidruchnyk.com.ua/1357-anglmova-nersisyan-10-klas.html

Фізична культура
https://vseosvita.ua/library/domasni-zavdanna-z-fizicnoi-kulturi-108630.htm
l?fbclid=IwAR2_ceQ44VIS4Zl8f3Ep0O5w3N8a1Y5e6_D__4Mx8e8bWw6w0ACsH2LcfgQ


Всесвітня історія
Тема1.  Польща у міжвоєнний період.
  1. Чехословаччина у 20-30-ті рр. ХХ ст.
Тема2. Угорщина і Румунія, Болгарія і Чехословаччина у міжвоєнний період
https://pidruchnyk.com.ua/1185-vsesvitnya-istoriya-10-klas-sorochynska.html
 
Основи правових знань
Тема: Оплата праці. Підручник за редакцією Гнатенка с.210-215
Тема: Соціальні гарантії працівників. Підручник  с.194-220
Тема: Особливості правового регулювання праці жінок та неповнолітніх Підручник  с.226-229
Виконані завдання та питання надсилайте на ел. пошту: martyn.lyubov@gmail.com

Математика
Параграф 1-3. Розвязати №2.7, 2.9, 2.11, 2.17, 3.5, 3.7


Алгебра: Параграф 4, Розв"язати № 4.2,4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.16, 4.17 
Алгебра, 47,48 урок. §4,5. Роз—ти: №№4.18, 4.20, 4.22, 4.26, 5.1, 5.5, 5.7,5.11. Д/з: §4,5 №№4.19, 4.21, 5.6, 5.12. Підручник: Математика О.С.Істер 11 клас.
Алгебра 49, 50 урок.§6,7 Роз—ти: 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 6.9, 7.1, 7.3, 7.5, 7.7. Д/з: §6,7 №6.2, 6.4, 6.6, 6.1', 7.4, 7.6. Підручник Математика О.С.Істер 11 клас.
Алгебра 51,52 урок. § 7 ст. 62—66, №№ 7.11, 7.13, 7.15, 7.19. Підручник: Математика О.С.Істер 11 клас.§16—19 ст. 183—216.
    Навчальний посібник: Математика завдань для підготовки до ЗНО. Кісілевич О.В.,... . Д/з: §1—7, №№ 7.12, 7.14, 7.16, 7.20. §16—19, №№ 16.4, 17.7, 18.7, 18.26, 19.4, 19.9.
Алгебра 53, 54 урок. Написання контрольної роботи.

 Геометрія, 38,39 урок. Тема: Прямокутна система координат у просторі. Координати точки. Відстань між двома точками. Координати середини відрізка. §11 ст.324—331, №№ 11.1, 11.3, 11.5, 11.6, 11.8, 11.10. Д/з: §11, №11.2, 11.4, 11.8, 11.10. Підручник: Математика, О.С.Істер, 10 клас.
 Геометрія, 40, 41 урок. Тема: Симетрія відносно початку координат. Вектори у просторі. Довжина вектора. §11, ст.324—331, №№ 11.14, 11.16, 11.18, 11.20, 11.28. §12, ст. 332—334, №№ 12.1, 12.3, 12.5, 12.11. Д/з: §11,12, №№ 11.15, 11.17, 11.29, 12.2, 12.6. Підручник: Математика, О.С.Істер, 10 клас.
https://pidruchnyk.com.ua/1154-matematyka-10-klas-ister.html

https://pidruchnyk.com.ua/1251-matematika-11-klas-ister.html

Українська література
 1. Василь Стефаник с. 169-173 -скласти хронологічну таблицю; -законспектувати основні відомості про експресіонізм; -читати новелу "Камінний хрест"
2. Автобіографізм новели О.Кобилянської "Фантазія-експромт" с.175-177 - прочитати і  записати в зошит ;    -виконати завдання 1,2,3 ( усно).
3. .Виконати завдання 8 (3) (письмово).
4.Життя і творчість Володимира Винниченка ( с.179-189) -скласти хронологічну таблицю;--прочитати новелу "Момент " (с.191-202)
5.Прозові й драматичні твори Винниченка. Науково-фантастичний роман " Сонячна машина" С.185-191-законспектувати.
6.Поєднання в новелі "Момент" реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту -заповнити літературний паспорт новели (с.202-203); -виконати завдання 7 (с.204) ( письмово)2.
7.Виконати контрольну роботу
8. Альманах " З-над хмар і з долин", угруповання "Молода муза -с.205-206- конспект. 
9.Життя і творчість Лесі Українки -скласти хронологічну таблицю ( с.206-210).
https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html
Виконані завдання надсилати : deberatatiana@gmail.com

Українська мова
1. Параграф 39-40. Правила перенесення слів. Графічні скорочення (с.117-121). Вправа 5,7(1)-письмово
2. Параграф 41. Написання складних слів разом, окремо (с. 122 - 126) Вправа 2 (с.123)
3. Написання складних слів з дефісом (с. 122-123) Вправа 7 (с.126)
4. Параграф 42. Написання слів іншомовного походження (с.127-131) Вправа 5 (с.129), 7 (с.131)
5. Параграф 43. Складні випадки написання прізвищ. Вправа 2, 4, 5(письмово)
6. Параграф 44-45. Складні випадки написання географічних назв. Вправа 2,3,4, 7 (письмово)
7. Параграф46. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук Вправи 3,5,7(письмово).
8.Параграф 47.  Написання не, ні з різними частинами мови  Вправа 5,7 (письмово).
Підготуватись до контрольної роботи
9.Контрольна робота за  темою " Орфографічна норма" (виконати тест )

10.Параграф 48-49. Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників(с.152-160) Вправи 5 (с.158),7(с.160).
11.Паралельні родові форми іменника . Назви людей за діяльністю(с.156-157) Вправа 4 (с.158). 
12.Іменники спільного і подвійного роду. Невідмінювані іменники та абревіатури (с.157) Вправа 7(с.160)
https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html
Виконані завдання надсилати : deberatatiana@gmail.com

Зарубіжна література
1. федір Достоєвський роман "Злочин і кара". Зіставлення образів персонажів (с. 109-112
2. Біблійні мотиви в романі. Підручник с 113-114 (коротко записати в зошит)
3. Позакласне читання. Микола Гоголь. Прочитати сатиричну повість " Ніс".
4. Написати контрольний твір -роздум за романом Ф.М.Достоєвского "Злочин і кара" Теми(на вибір) :а).Чи можливе духовне перетворення Раскольникова? б). Мрія і віра в романі Ф.Достоєвського "Злочин і кара".
5. Життєвий і творчий шлях Оскара Уайльда (с.117-118) -записати основні положення естетизму Уайльда (с.118);-читати роман"Портрет Доріана Грея "
6.Краса -явище моральне, аморальне чи " по той бік добра і зла"? -опрацювати підручник с.119-122;-написати формальне есе;-записати 5 афоризмів (на вибір) с.122-123.
7.Шарль Бодлер. Збірка "Квіти зла"(с.153-164) -структура збірки (с.156-158) (письмово); -записати в зошит основні відомості про течії раннього модернізму (с.149-151).
8.Поль Верлен."Поетичне мистецтво","Осіння пісня" -с.171-176-прочитати ; -записати визначення символізму(с.166-168); -відповісти на питання 4 с.176.
https://pidruchnyk.com.ua/1146-zarubizhna-literatura-10-klas-nikolenko.html
Виконані завдання надсилати : deberatatiana@gmail.com

Географія
Параграф 41,42 опрацювати і основне законспектувати
Параграф 43 опрацювати і основне законспектувати с.226-229
Підручник параграф 44 с.226-234 (законспектувати).
Письмово виконати і надіслати обов*язково Практичну роботу №7.

https://pidruchnyk.com.ua/1136-geografiya-10-klas-dovgan-stan.html
Виконані завдання надсилати Viber 0978969702

Фізика та астрономія

Підручник Головко М. А.  Параграф 33, 34, 35   Розв"язати задачі с. 230-1, с. 234-4,5
Параграф 36 Розв. задачу 3  с. 219 
Параграф 36 Розв задачі с.230 -1,3
https://pidruchnyk.com.ua/1172-fizyka-10-klas-golovko.html

Хімія
Повторити параграфи 28-34
Підручник Ярошенко О. Г. Хімія: підруч. для 10 кл. закладів середньої освіти-К.: УОВЦ "Оріон", 2018 
https://pidruchnyk.com.ua/380-himiya-yaroshenko-10-klas.html      

Інформаційні технології 
 
        

Біологія і екологія.
Параграф 35, 36
Підручник: Біологія і екологія: підруч. для 10 кл. закладів середньої освіти: рівень стандарту/ О. А. Андерсон, М. А. Вихренко, А. О. Червінськийю - К. Школяр, 2018
Тема: Зчеплене успадкування. Вив.парагр.35, №3-5 стор.146 (письмово).
Тема: Цитоплазматична спадковість. Вив.парагр.36 №3,4 стор.148 (письмово).
Тема: Сучасний прогрес у боротьбі з хворобами. Вив.парагр.18, №1,3 стор.76 (письмово).
Тема: Імунітет і його типи. Вив.парагр.19,№3-6 стор.80 (письмово).
Тема: Імунотерапія та її значення. Вив парагр.20, №2,3 стор.82 (письмово).
Тема: Негативний вплив тютюнопаління, алкоголю та наркотиків.Вив.парагр.21, №1-4 стор.86 (письмово).
https://pidruchnyk.com.ua/1132-biologiya-ekologiya-10-klas-anderson.html 

Захист Вітчизни
Тема: Правила та техніка ведення стрільби
Спостереження за полем бою, вибір цілі для обстрілу. Призначення вихідних установок (вибір прицілу і точки прицілювання). Корегування  стрільби(Підручник с.105-109)
Тема:Призначення та бойові властивості автоматів. (Підручник с.109-110)
Тема:Малокаліберна і пневматичні гвинтівки та гладко ствольна рушниця.  (Підручник с.121-122)
Тема:Стрільба з пневматичної гвинтівки. (Підручник с.124-126)
Тема: Загальна будова та види боєприпасів до стрілецької зброї.  Маркування боєприпасів  Спорядження магазину патронами і порядок зарядження автомата. (Підручник с.127-129)
Тема: Мінно-вибухові пристрої. Класифікація, принципи дії,алгоритм дій при виявленні. (Підручник с.129-132)

Підручник С.Хараху https://pidruchnyk.com.ua/1227-zahyst-vitchyzny-10-klas-harahu.html
Підручник М.Р.Гнатюк https://pidruchnyk.com.ua/1149-zahyst-vitchyzny-10-klas-gnatyuk.html