Громадянська освіта
Практична робота: "Як я можу взяти участь у сталому розвитку моєї держави"
        
Тема: Принцип ринкової економіки. Державний бюджет, податки, напрямки видатків   (підручник с. 166-172)
Тема: Домашнє господарство як власник і споживач. Бюджет домогосподарств. Права споживачів.          с173-178
Практична робота: "Як розумно будувати домашню економіку"
          
  
Тема: Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця.    с. 178-182
Тема: Учасники ринку праці: роботодівці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності, кваліфікації. Заробітна плата.  с 183-185
https://pidruchnyk.com.ua/1366-gromadyan-osvita-verbicka-10-klas.html
Виконані завдання та питання надсилайте на ел. пошту: martyn.lyubov@gmail.com

Іноземна за професійним спрямуванням
http://lpltsp.lviv.ua/image/data/2%Ukrainian%20Cuisine134%20135.docx

http://lpltsp.lviv.ua/image/data/2019-D1%83%D0%BD%D%202%20.docx

Контрольна робота http://lpltsp.lviv.ua/image/data/2019-2020/1D%D0%B4/test.docx
Письмові завдання надсилати на імейл marta.zyhmund@gmail.com

Українська література
1. Світовий мотив підкорення міста в романі В. Підмогильного "Місто"  с. 87-89, завдання 3 (с.87), завдання 1 (с.92)
2. Образ українського інтелегента Степана Радченка в романі "Місто"  с. 89-91, завдання 12 (с.92)
3. Трагічна творча доля Остапа Вишні. с. 97-100, Прочитати гуморески Остапа Вишні  "Моя автобіографія", "Сом"
4. Оптимізм, любов до природи, людини, м"який гумор усмішки Остапа Вишні "Сом"   с. 101-103 записати в зошит відомості з теорії літератури
https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Біологія і екологія
Параграф 23 повторити.с. 94 виконати практичну роботу Розробка рекомендацій, щодо профілактики захворювань
Навчальний проект. Особиста програма зміцнення здоров"я с. 94
с. 95 Індивідуальне завдання "Сучасна терапія онеологічних захворювань"
Параграф 24, номери 1-6 стор.104 письмово.
Параграф 25 номери2-4 стор.108.
Параграф 26, 27, номери 2-4 стор.116.
 https://pidruchnyk.com.ua/1245-biologi-ekologiya-11-klas-anderson.html

Історія України

Тема: Радянізація західних областей України. Посилення репресії у західних областях УРСР. Український визвольний рух у 1944–1950-х рр.
Масові депортації 1944–1946 рр. з України.
Україна – співзасновниця ООН. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах. Тематичне оцінювання

Виконану роботу надсилати на пошту julia.lvputsp@ukr.net
Тема: Україна в 1953 – 1956 рр. ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації. Тема: Стан  народного господарства наприкінці 50-х - у І половині 60-х рр. Нові явища у соціальній сфері та повсякденному житті населення.
https://pidruchnyk.com.ua/1262-istoriya-ukrainy-11-klas-sorochinska.html

Географія
Параграф 23, с. 133-143
Параграф 24, с. 144-151
Практична робота № 7

Опрацювати параграф 25 с.151-156, параграф 26 с.157-162. опрацювати,законспектувати.
Параграф 27 с.167-169.  Практична робота №7. (написати на окремих листках).

Письмово виконати Контрольну роботу.

Опрацювати 28 параграф з підручника с.169-177.
Опрацювати і законспектувати з підручника параграф 29 с.178-183. і параграф 30 с.184-191. 
Виконати письмово Практичну роботу №10.

Опрацювати і законспектувати з підручника параграф 33 с.204-210, параграф 34 с.211-214.
Реферати (на оцінку). "Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні:основні центри,компанії", "Реалізація планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах: успіхи і прорахунки".
http://shkola.in.ua/1096-heohrafiia-11-klas-dovhan-2019.html
Виконані завдання надсилати Viber 0978969702

Основи етики та психології
Тема: Психологія спілкування
            

Фізична культура
https://vseosvita.ua/library/domasni-zavdanna-z-fizicnoi-kulturi-108630.html?fbclid=IwAR2_
ceQ44VIS4Zl8f3Ep0O5w3N8a1Y5e6_D__4Mx8e8bWw6w0ACsH2LcfgQЗахист Вітчизни
Визначення абсолютних і відносних висот за топографічними картами. Підручник с148-149
https://pidruchnyk.com.ua/1227-zahyst-vitchyzny-10-klas-harahu.html

Українська мова

Тема: Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика
1. Параграф 47. с.163. Вправа 2,3,5 (письмово)
2.Параграф 48. с.168. Вправа 3,5 (письмово)
https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Математика

Параграф 5-6.  Переріз циліндра і конуса площинами, паралельними основі № 5.8, 3.12, 6.11, 6.13
Параграф 7. Куля і сфера № 7.3, 7.5, 7.9, 7.19
Тема: Комбінації геометричних тіл. Розв'язування задач. Параграф 5-7 (5.21, 6.20, 7.10, 7.18). 
Розв'язування задач. Параграф 5-7 (5.15, 6.17, 7.14). Контрольна робота 2. "Тіла обертання"
              
 Тема: Розв'язування тестових завдань ( у форматі ЗНО).
                                  
https://pidruchnyk.com.ua/1251-matematika-11-klas-ister.html
Виконану роботу надсилати: zoranadodik@gmail.com

Зарубіжна література
1. Роман Джорджа Орвелла "1984". Образ головного героя. с. 97-98 - запис в зошиті
2. бертольд Брехт (с.101-102). Читати п"єсу "Матінка Кураж та її діти"
3. Бертольд Брехт. Зображення війни як засобу збагачення в драмі "Матінка Кураж та її діти" -с.102-105- опрацювати і законспектувати;-виконати завдання 3 ( с.107).
4.Генріх Белль. Оповідання "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..."  -с.108-112-прочитати; -заповнити анкету оповідання ( с.110).
https://pidruchnyk.com.ua/1257-zarubzhna-paraschich-11-klas.html


Іноземна за професійним спрямуванням
http://lpltsp.lviv.ua/image/data/2019-2020/111%2%81.docx


27. Тема уроку: З історії Великої Британії. Sequence of Tenses
28. Тема уроку: Американська мрія. Америка та американці. Relative Pronouns. ( М. А. Нерсисян, А.О. Піроженко «English. Англійська мова 11», с. 67-72)
Усно: опрацювати правило послідовності вживання часів в англійській мові с.67, для кращого розуміння правила додатково див. https://grammarway.com/ua/sequence-of-tenses
Письмово: впр.8 с.68 (підібрати відповідну часову форму дієслова), впр. 9 (утворити правильний час дієслів у дужках)
Усно: впр. 2 с.69 (описати картинки і звірити описане з виноскою з історичними фактами), впр.3 с.70 (прочитати текст про "американську мрію", усно виправити неправдиві речення із вправи 4 по цьому тексту)
Опрацювати правила вживання відносних займенників ст 71, для кращого розуміння правила див. https://grammarway.com/ua/relative-pronouns
Письмово: впр.1 с.69 (співвіднести виділені слова з їхніми визначеннями), впр.5 с.70 (вставити виділені слова в речення в правильній часовій формі), впр. 7 с.72 (об'єднати два речення в одне використовуючи правильний відносний займенник), впр.8 (правильно розставити в речення пропущені відносні займенники). https://grammarway.com/ua/sequence-of-tenses

https://pidruchnyk.com.ua/1356-angl-nersisyan-11-klas.html

 Виконані завдання з іноземної мови надсилаєте на пошту: zoryanap@gmail.com

Всесвітня історія
http://lpltsp.lviv.ua/image/data/2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83.docx
Опрацювати матеріал який подаю і законспектувати в зошит. http://lpltsp.lviD0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9.docx
Письмово ниписати Тематичну роботу і здати.

Виконані завдання надсилати Viber 0978969702

Інформатика
    

    
    

Тест:  Основні поняття області безпеки інформаційних технологій https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduC63B_czFcWFTIZeScy1C7tRZ2zeOCFGO2rUbELXrw1W4pw/viewform?usp=sf_link
Тест: Основні причини загострення проблем забезпечення безпеки ІТ. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzUn0zfxh-WkyFFlI4PhFq2XhYcymt_92RW_ZWatvSD5nxTw/viewform?usp=sf_link
 
Фізика та астрономія
Підручник Головко М. А.  Параграф 19
Параграф 20
Параграф 21 (с.143-146)
https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

Хімія
Параграф 9, 10
Підручник Ярошенко О. Г. Хімія: підруч. для 11 кл. закладів середньої освіти-К.: УОВЦ "Оріон", 2019   
Параграф 12, 13 Вивчити і відповісти на запитання
Параграф 11 виконати письмово номер 1,2 стор.63; повт парагр. 12,13;
Параграф 14 номери 1-4,6,7,11,15 письмово; параграф 15 с.76-78.
Тема: Алотропія. Алотропні модифікацвї речовин неметалічних елементів. Вив.парагр.16, застсовумо номер 1-3 стор.88 (письмово).
Тема Явище адсорбції. Лабораторний дослід 2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічгих лікармьких препаратів. Вив.парагр.15 ст.79-81.
https://pidruchnyk.com.ua/469-hmya-yaroshenko-11-klas.html
Виконані вправи надсилати на e-mail: dovzhna@ukr.net

Мистецтво приготування піци
            
      
    
  
 Практичні роботи  Приготування піц Маргарита і Марінара. Рецептура в учнів є.


Іноземна мова
Повторення та самоперевірка
Усно: повторити вивчений лексичний і граматичний матеріал з теми “Youth and relationships” ст. 35 - 59
Письмово: впр. 1 (1-20)
Читаємо мовою оригіналу. Suzanne Collins “Hunger Games”
(Literary hub p.62-63)
Усно: прочитати ввідну статтю про автора і твір с 62, додатково про автора див. https://en.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Collins , про твір див.  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunger_Games_(novel)
 Впр. 1 (прочитати уривок з книги + glossary), впр 3(обрати одну з двох тем для обговорення і вміти висловити свою думку)
Письмово: впр. 2
  Контроль знань (письмово)
Британська спадщина
Словник: виписати і перекласти слова і фрази p.64  Усно: впр.2 p.65-66 (прочитати  текст і доповнити вище вказану таюблиц)
Письмово: впр. 1,2,3 p.65-66
https://pidruchnyk.com.ua/1356-angl-nersisyan-11-klas.html
 Виконані завдання з іноземної мови надсилаєте на пошту: zoryanap@gmail.com