Захист Вітчизни.
"Організація і порядок проведення стрільби з автомата. Влучність стрільби. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання "
П-к Захист Вітчизни  С. Хараху, В. Павлов...10-11 кл. стор. 115

Іноземна за професійним спрямуванням
21. Тема: Скарги відвідувачів. Робота над помилками.
22. Тема: Вирази прощання.
Підручник: https://drive.google.com/file/d/1TWozE35kxczFdn5M8lbdsbxxoAUiDU58/view?usp=drivesdk
Усно: розглянути конфліктні ситуації в ресторані с.48-49 і опрацювати послідовність дій офіціанта, 
Письмово: виписати і вивчити правила поведінки офіціанта в конфліктній ситуації iз таблички Dealing with the angry guest с.49, виписати і перекласти слова із key vocabulary с.49, впр. 1 с. 50 (співвіднести номер скарги із картинки із її вирішенням під картинкою), впр.2 (прочитати короткі діалоги і співвіднести із діями офіціанта над ними), впр.3 (прочитати діалоги, визначити правдиві і неправдиві твердження під ними)
Письмово: впр. 4 с.51(описати ситуацію із скаргою відвідувача із власного досвіду і її вирішення)
Підручник: https://drive.google.com/file/d/1TU6DmGi-uA27p_CzyE2LHqkQFJDwqNBN/view?usp=drivesdk
Впр.6 с.83 (розсортувати рядки прощання з клієнтами щоб утворився діалог, звірити правильність виконання з пунктами послідовності дій офіціанта у впр. 7)
Впр. 8 (написати діалог прощання з клієнтами згідно поданої послідовності дій).


Основи енергоефективності
"Мета і завдання курсу "Основи енергоефективності". Глобальне потепління та зміна клімату".
https://energovpu7.ucoz.ua/index/0-2 .http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/globalne-potepl-nnya-ta-vpliv-zm-ni-kl-matu-na-zdorovya-lyudini
"Енергоспоживання. Наслідки нераціонального енергоспоживання. Енергозбереження і охорона довкілля. Види ресурсів енергії. Невідновлювальні джерела енергії. Традиційні способи виробництва теплової та електричної енергії".
https://iskra-sveta.io.ua/s2605220/energospojivannya https://iskra-sveta.io.ua/s2605223/energiya 
https://iskra-sveta.io.ua/s2605224/nevidnovlyuvalni_djerela_energie

Професійна етика
      
Конфлікти.Doc

Біологія і екологія

Тема:Навчальний проект. Особиста програма зміцнення здоров’я. Стор.94
Тема: Індивідуальні завдання. “Сучасна терапія онкологічних захворювань”,    “Малярія” Стор.95-96.
http:// https://pidruchnyk.com.ua/1245-biologi-ekologiya-11-klas-anderson.html

Історія України

Тема 1: Україна в 1953 – 1956 рр. ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації.
  • Опрацювати  параграф 5 і 6. Особливу увагу звернути на такі поняття і події як, «десталінізація», «хрущовська відлига», «реабілітаційний процес», ХХ з’їзд КПРС. В кінці параграфу є питання, дати письмову відповідь на них.
Тема 2: Стан  народного господарства наприкінці 50-х - у І половині 60-х рр. Нові явища у соціальній сфері та повсякденному житті населення.
  • Опрацювати параграф 7. Вкінці параграфа є завдання. Письмово дати відповідь на них. Обов’язково заповнити таблиці в завданнях
  • Результати (фото письмових відповідей на питання) скидати на пошту julia.lvputsp@ukr.net
https://pidruchnyk.com.ua/1262-istoriya-ukrainy-11-klas-sorochinska.html

Іноземна мова
Повторення та самоперевірка. 
(Self-assessment p. 60)
Усно: повторити вивчений лексичний і граматичний  матеріал з теми теми “Youth and relationships” с. 35-59
Письмова: впр.1 (1-20)
Читаємо мовою оригіналу. Suzanne Collins “Hunger Games” (Literary hub p.62-63)
Усно:прочитати ввідну статтю про автора і твір с 62, додатково про автора див. https://en.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Collins , про твір див.  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunger_Games_(novel)
впр. 1 (прочитати уривок з книги + glossary), впр 3(обрати одну з двох тем для обговорення і вміти висловити свою думку)
Письмово: Впр.2
http://lpltsp.lviv.ua/image/data/2019-%D1%83%D0%BF%D0%B0%201_17_04.docx

https://pidruchnyk.com.ua/1356-angl-nersisyan-11-klas.html
Виконані завдання надсилати на email:Seniv.marjana@gmail.com

Громадянська освіта
Тема: Домашнє господарство як власник і споживач. Бюджет домогосподарств. Права споживачів.          с173-178
Практична робота: "Як розумно будувати домашню економіку"
          
  
Тема: Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця.    с. 178-182
Тема: Учасники ринку праці: роботодівці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності, кваліфікації. Заробітна плата.  с 183-185
https://pidruchnyk.com.ua/1366-gromadyan-osvita-verbicka-10-klas.html
Виконані завдання та питання надсилайте на ел. пошту: martyn.lyubov@gmail.com

Основи маркетингу і менеджменту.
Тема: Основи менеджменту і маркетингу. Уклад.Н.М.Богдан с.5-7.
    
Тема: Види організаційних структур управління. Уклад.Н.М.Богдан с.16, 41-43
      
Тема: Організація постачання і збуту на підприємстві. Уклад.Н.М.Богдан с.57-61
        
Тема: Правила роздрібної торгівлі
  

Математика
Алгебра. Повторити вивчений матеріал з теми "Похідна" Розв"язати контрольну роботу

 Тема: Розв'язування тестових завдань ( у форматі ЗНО).
                                  
Геометрія. Параграф 8 п.1,2   Основне законспектувати, Розв"язати завдання № 8.6, 8.8, 8.12
Написати контрольну роботу
  
https://pidruchnyk.com.ua/1251-matematika-11-klas-ister.html
Розв"язки особистим повідомленням мені у вайбер

Українська мова
1. Поняття синтаксичної норми. Параграф 19-20 с. 62
2. Складні випадки синтаксичного узгодження. Параграф 19-20 с.62-63 Вправа 2,3
3.Параграф 21. Складні випадки синтаксичного керування (с. 67-70) Вправа 7 (с. 70)
4.Параграф 22-23. Уживання прийменників.(с.71-76). Виконати вправи2,4,7 (письмово).
5.Параграф  24. Варіанти граматичного зв'язку підмета й присудка (с.77-89). Вправа 5(усно), 7(письмово).
6.Параграф 25.Пасивні конструкції(с. 81-84) Вправи 2,7(письмово).
7.Контрольна робота. Написання формального есе (есе-дослідження) "Читання робить нас кращими".
8.Параграф 28-28. Порядрк слів у реченні. Неповні речення. Односкладні речення Вправа 5(усно), 7(1,2)(письмово). 
9.Параграф 28-29.Просте ускладнене речення Вправа 3 (с.92).
10.Параграф 3О-31. Будова складного речення і логічні помилки в ньому Виконати вправу 2(с.96).
https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Виконані завдання надсилати: deberatatiana@gmail.com

Географія
Тема: Країни Центральної та Східної Європи
 Країни Центральної та Східної Європи
Параграф 24, с. 144-151
Параграф 25, с. 151-156
Параграф 26 , с.157-162. Практична робота № 7.

Виконати письмово Контрольну роботу.

Опрацювати з підручника параграф 27, с.163-169, і параграф 28 с.169-177.
Підготувати реферат на оцінку тема: "Сучасна географія трудової еміграції з України".
http://shkola.in.ua/1096-heohrafiia-11-klas-dovhan-2019.html
Виконані завдання надсилати Viber 0978969702

Всесвітня Історія
   
Тематичне оцінювання


Фізична культура
https://vseosvita.ua/library/domasni-zavdanna-z-fizicnoi-kulturi-108630.html?
fbclid=IwAR2_ceQ44VIS4Zl8f3Ep0O5w3N8a1Y5e6_D__4Mx8e8bWw6w0ACsH2LcfgQТехнологічне обладнання
Тема: Холодильне устаткування
           
Тема: Лінії роздачі в ЗРГ і правила експлуатації
  
Тема:Ваговимірювальне обладнання.Ваги.Вимоги до   ваг.Д.з. Авт Шинкаренко с188.
Тема:Класифікація ваг,їх типи та принцип дії.Характеристика електронних ваг.Д.з.авт.    Шинкаренко с189-191. Запитання:1.Як класифікується ваговимірювальне обладнання? 2.Назвіть основні елементи та принцип дії електронних ваг.
    

Зарубіжна література
1. Джордж Орвелл (с.95-96) -читати роман "1984" -записати у словник значення термінів "утопія" і "антиутопія"
2.Зображення війни як засобу збагачення в драмі "Матінка Кураж та її діти" -с.102-105- опрацювати і законспектувати;-виконати завдання 3 ( с.107).
3.Генріх Белль. Оповідання "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..." -с.108-112-прочитати;-заповнити анкету оповідання ( с.110).
4.Пауль Целан. "Фуга смерті"-один із найвідоміших творів про голокост -прочитати вірш; -записати провідні мотиви твору (с.114-116).
5.Контрольна робота за темою"Антиутопія у світовій літературі"
 http://lpltsp.lviv.ua/image/datB6%D0%BD%D0%B01.docx

6.Ернест Міллер Гемінґвей. Повість  “Старий і море" -читати повість.
7.Символіка образів. Образ Сантьяго. Ознаки  притчі -с.131-132 прочитати і законспектувати; -написати вільне есе на тему "Людину можна знищити, але не можна здолати".
 
https://pidruchnyk.com.ua/1257-zarubzhna-paraschich-11-klas.html
Виконані завдання надсилати: deberatatiana@gmail.com

Інформатика
      

      тест Електронний документообіг. (підсумковий)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO0Q9BEYGHV9D762z1Re02p0MTjYsUCmIJ0rZ7OWIZfSyP5w/vi
ewform?usp=sf_link
    
тест Основні поняття області безпеки інформаційних технологій
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduC63B_czFcWFTIZeScy1C7tRZ2zeOCFGO2rUbELXrw1W4pw/viewform?usp=sf_link
тест Основні причини загострення проблем забезпечення безпеки ІТ.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzUn0zfxh-WkyFFlI4PhFq2XhYcymt_92RW_ZWatvSD5nxTw/viewform

Хімія
Параграф 15, 16, 17
Підручник Ярошенко О. Г. Хімія: підруч. для 11 кл. закладів середньої освіти-К.: УОВЦ "Оріон", 2019
Виконати письмово парагр 14 завд.3, 6,7,11,12,13,16,18. Стор.73-74.
https://pidruchnyk.com.ua/469-hmya-yaroshenko-11-klas.html  

Фізика та астрономія
Підручник Головко М. А.  Параграф 16, 17, 19   Розв"язати задачі с.122-4,5  с. 137-1
Параграф 20, 21 Розв. задачі 6, 7 с. 143, задача 3 с. 161
Параграф 22 Розв задачі 159 -4,6
https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

Організація обслуговування
                    
               

Тема: Загальн правила та послідовність сервіровки столів
     
Тема:Попередня сервіровка столів до сніданку
    
Тема: Попередня сервіровка столів  до обіду
    
Тема:Повна і доповнююча сервіровка
  
Тема: Способи складання серветок різними способами
  
Тема: Зустрііч і розміщення гостей
  
Тема: Прийом замовлення
  
Тема: Правила подачі буфетної продукції
    
Тема: Подача холодних закусок
    
Написати самостійну роботу:   
Тема: Підготовка торгової зали до прийому гостей.
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/p_yatnicka_n_o_red_organizaciya_obslugovuvannya_u_zakladah_r.pdf  Н. О. П’ятницька «Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства» с. 86
Тема: Розміщення обідніх столів і стільців. Ширина проходів.
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/p_yatnicka_n_o_red_organizaciya_obslugovuvannya_u_zakladah_r.pdf  Н. О. П’ятницька «Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства» с. 87
Тема: Процес обслуговування відвідувачів.
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/p_yatnicka_n_o_red_organizaciya_obslugovuvannya_u_zakladah_r.pdf  Н. О. П’ятницька «Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства» с. 29
Тема: Зустріч відвідувачів.
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/p_yatnicka_n_o_red_organizaciya_obslugovuvannya_u_zakladah_r.pdf  Н. О. П’ятницька «Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства» с. 30
Тема: Правила і порядок прийому відвідувачів. https://pidruchniki.com/1209081044995/turizm/organizatsiya_obslugovuvannya_spozhivachiv_restoranah
Тема: Подача меню й прейскурантів.  https://pidruchniki.com/1209081044995/turizm/organizatsiya_obslugovuvannya_spozhivachiv_restoranah
Тема: Техніка прийому замовлення. https://pidruchniki.com/1209081044995/turizm/organizatsiya_obslugovuvannya_spozhivachiv_restoranah
Тема: Передача замовлення в буфет, холодний та гарячий цех. https://westudents.com.ua/glavy/92421-priyom-oformlennya-zamovlennya.html
Тема: Передача замовлення в буфет, холодний і гарячий цех. http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/3460604%BAD0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%93.pdf
Тема: Одержання і підготовка посуду для замовлених страв. http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2426%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%93.pdf
Тема: Одержання напоїв і готових страв. http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/24274/1/%D0%BA%D01%0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%93.pdf
Тема: Вимоги до оформлення страв. http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/24274/1/%D0%BA%0%9E%D0%A0%D0%93.pdf
Відповіді на завдання і питання надсилайте на адресу: semenychkase@gmail.com

Кулінарна характеристика страв і напоїв
Правила подавання других