Охорона праці. 
"Основи пожежної безпеки. Причини виникнення пожеж. Горіння та способи припинення горіння. Вогнегасні речовини"
П-ник Основи охорони праці Л. Е. Винокурова, М.В. Васильчук... стор.98-112
Виконати тестові завдання (обвести кружком 1-ну правильну відповідь) та надіслати на ел. пошту bohdan.popadiuk@gmail.com до 30.04.2020р.
  
"Основи електробезпеки.Вплив електричного струму на організм людини. Звільнення потерпілого від струму. Правила поведінки під час грози."
П-ник Основи охорони праці Л. Е. Винокурова, М.В. Васильчук... стор.128-160
Виконати тестові завдання (  дати  1-ну правильну відповідь за прикладом:3) 1-г...) та надіслати на ел. пошту bohdan.popadiuk@gmail.com до 05.05.2020р.
    

Основи енергоефективності
"Мета і завдання курсу "Основи енергоефективності". Глобальне потепління та зміна клімату".https://energovpu7.ucoz.ua/index/0-2 .http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/globalne-potepl-nnya-ta-vpliv-zm-ni-kl-matu-na-zdorovya-lyudini
"Енергоспоживання. Наслідки нераціонального енергоспоживання. Енергозбереження і охорона довкілля. Види ресурсів енергії. Невідновлювальні джерела енергії. Традиційні способи виробництва теплової та електричної енергії"
.https://iskra-sveta.io.ua/s2605220/energospojivannya https://iskra-sveta.io.ua/s2605223/energiya 
https://iskra-sveta.io.ua/s2605224/nevidnovlyuvalni_djerela_energie

Історія України
Тема 1: Тематичне оцінювання
Дати відповідь на запитання
І рівень
  1. У  яких твердженнях ідеться про М.Скрипника?
а) нарком освіти, звинувачений у «націонал-ухильництві»
б) прихильник українізації
в) один з організаторів колективізації в Україні
  1. Вкажіть причину голоду в Україні 1932-13933рр.
                        а) повоєнна розруха
                        б) не врожайність і посуха
                        в) політика хлібозаготівель
  1. В яких роках проводилася політика «воєнного комунізму»?
ІІ рівень
  1. Дайте визначення поняттю «колективізація»
  2. Назвіть найбільші промислові гіганти побудовані в роки індустріалізації в Україні
ІІІ рівень
  1.  Розшифруйте абревіатури: УСРР, РНК
  2. Як ви вважаєте, колгоспна система – це одна з форм закріпачення селянства? Свою відповідь обґрунтуйте.
ІV рівень
  1. Складіть невелику доповідь на тему: «Голод 1932-1933рр. – злочин проти людства»
 Тема 2: Соціально – економічне становище та політична боротьба українських земель у складі Польщі
Відповіді скидати на пошту julia.lvputsp@ukr.net

https://pidruchnyk.com.ua/1185-vsesvitnya-istoriya-10-klas-sorochynska.html

Іноземна мова

Домашнє читання.
Комп’ютеризація. Conjunctions
Усно: впр. 1(назвати якнайбільше гаджетів за поданою картинкою, доповнити речення правильними приладами з поданих синім шрифтом), 4 (прочитати історію створення комп’ютера, замінити слова синім шрифтом поданими перед текстом синонімами), 8 (використовуючи подані дієслова, скласти якнайбільше речень про можливості використання комп’ютера)
Опрацювати правило вживання сполучників с. 145, для кращого розуміння правила див.  https://www.grammarly.com/blog/conjunctions/, правило укр. мовою див. https://teacheng.info/theory/grammar/conjunctions/
Письмово: впр. 2, 3, 5, 9, 10
      
Тема уроку: Винаходи та винахідники. The Passive Voice. Життя перед монітором. (inventors and inventions p. 146-149)
Усно: впр. 1 (прочитати текст про Леонардо да Вінчі), впр. 2 (сполучити подані визначення із словами синім шрифтом із впр.1), впр. 3 (дати відповіді на пит. по тексту із впр.1)
Опрацювати правило вживання речень в Passive Voice, для кращого розуміння правила див. https://www.grammarly.com/blog/active-vs-passive-voice/ 
Правило укр. мовою див. https://teacheng.info/theory/grammar/voice/ 
Письмово: впр. 5, 6, 9 
61. Тема уроку: Геніальні діти. Exclamatory Structures.(с.150-153)
62. Тема уроку: Повторення та самоперевірка (с.155)  Підручник  М. А. Нерсисян, А.О. Піроженко «English. Англійська мова 10»
Усно: впр. 2 с.150 (пояснити різницю між поданими словами), впр. 3(прочитати текст про геніальних дітей і вибрати заголовок до кожного розділу), впр.4 (до поданих визначень правильно підібрати виділені слова з тексту).
Опрацювати правило вживання окличних речень. Порядок слів в окличних реченнях. с.153, для кращого розуміння правила додатково див. https://www.englishgrammar.org/exclamatory-sentences/
Письмово: впр. 8 с.153 (позначити правильні та виправити неправильні речення), впр. 9 (доповнити окличні речення поданими словами),10 ( написати розповідь про геніальну дитину використовуючи поданий план).
Усно: повторити вивчений лексичний і граматичний матеріали з теми «Science and progress» p.129-153
Письмово: впр.4 с.155 (доповнити речення найвідповіднішим варіантом із поданих),впр. 5 (заповнити пропуски в тексті). https://www.englishgrammar.org/exclamatory-sentences/
https://pidruchnyk.com.ua/1357-anglmova-nersisyan-10-klas.html
63. Тема уроку: Вогні великого міста. Culture note.
64. Тема уроку: контроль знань (письмово) ( М. А. Нерсисян, А.О. Піроженко «English. Англійська мова 10», с.157-158)
Усно: впр.1 с.157 (дати відповіді на питання), впр.3 (прочитати розповідь про великі міста і співвіднести найвідповідніші з картинками)
Письмово: впр. 2 с.157 (співвіднести назви міст з фактами про ці міста), впр. 4 (обрати правдиві і неправдиві твердження відносно тексту із впр. 3), впр. 5 (сполучити запитання із правильними на них відповідями).
Письмово виконати завдання із поданої контрольної роботи по пройденій темі!

65. Тема уроку: Навчання в школі. Modal verbs of obligation, necessity, ability and permission.
66. Тема уроку: Що таке академічна відпустка? It's time - it's high time - it's about time.
( М. А. Нерсисян, А.О. Піроженко «English. Англійська мова 10», с.159-167)
Виписати і перекласти слова по темі с. 159.
Усно: впр.1, 2, 5 Письмово: впр.2 с.160 (вкласти слова з таблички в речення), впр.6 (перебудувати речення, використовуючи подані фрази зі словом learn), впр.8 (вкласти подані модальні дієслова в речення)
Опрацювати правила вживання модальних дієслів с. 162, для кращого розуміння правила див. https://test-english.com/explanation/b2/modal-verbs-permission-obligation-prohibition-necessity/
Усно: впр.3 с.165, впр.5, Опрацювати правило с. 166, для кращого розуміння правила див.https://www.wallstreetenglish.ru/blog/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-its-about-time-its-time-its-high-time/
Письмово: впр.1 с.164 (доповнити речення з словами з таблички), впр.4 (правильно сполучити половинки фраз), впр.8 (вкласти слова з таблички в речення).
 Виконані завдання з іноземної мови надсилаєте на пошту: zoryanap@gmail.com

Хімія
Параграф 28, 31 Вивчити і відповісти на запитання
Параграф 33 номери 1,2,4  стор.192.
Параграф 34 повторити вивчене. 
Повт.пар.23-34, письмово пар.27, завд.1--3,5,6,  11; пар.30 ном.2,3 с.176; пар.32 ном.2 с.186.   
https://pidruchnyk.com.ua/380-himiya-yaroshenko-10-klas.html
Виконані вправи надсилати на e-mail: dovzhna@ukr.net

Громадянська освіта
Тема: Практична робота № 13 "Чому варто бути проінформованою людиною"
      
Тема: "Достовірність інформації в мас-медіа. Джерела інформації", підручник с.148-151
Тема: "Приватність та конфіденційність у віртуальному світі. Цифрова ідентичність"  підручник с. 152-156
Практична робота "Як розпізнати маніпуляцію та захиститись від неї"
      
Тема: Урок узагальнення по темі "Світ інформації та медіа"
      
https://pidruchnyk.com.ua/1366-gromadyan-osvita-verbicka-10-klas.html
Виконані завдання та питання надсилайте на ел. пошту: martyn.lyubov@gmail.com

Основи правових знань (основи трудового законодавства)
Тема: Основні трудові права та обов"язки працівників згідно нормативно - правових актів
Підручник Основи правознавства за ред. Гнатенка П. І.   с. 193-194
https://biblioteka-cpto.ucoz.com/load/zagalnoosvitni_predmeti/pravoznavstvo/gnatenko_p_i_osnovi_pravoznavstva_navchalnij_posibnik_dlja_uchniv_ptnz/17-1-0-88
Виконані завдання та питання надсилайте на ел. пошту: martyn.lyubov@gmail.com

Географія
Параграф 38-42  опрацювати і основне законспектувати. Підручник: 

Географія (Довгань, Стадник) 10 клас (Стандарт)


Параграф 43, с. 226-229 опрацювати.
Контрольна робота.
  
Опрацювати і законспектувати з підручника параграф  44, с.229-234.
Виконати письмово контрольну роботу. 
Виконані завдання надсилати Viber 0978969702

Основи етики та психології
Тема: Психологія спілкування
            

Конфлікти.Doc

Темперамент.Doc
            

Фізична культура
https://vseosvita.ua/library/domasni-zavdanna-z-fizicnoi-kulturi-108630.ht
ml?fbclid=IwAR2_ceQ44VIS4Zl8f3Ep0O5w3N8a1Y5e6_D__4Mx8e8bWw6w0ACsH2LcfgQКулінарна характеристика страв та напоїв

Правила подавання других страв
          
Правила подавання перших страв
  
Бутерброди
    
Правила подавання других страв
          
  
Українська мова

Тема: Складні випадки написання прізвищ.
1. Параграф 43 с. 132 Вправа 2, 5, 7 (письмово)
2. Параграф 44. Складні випадки написання географічних назв. Вправа 2, 3, 5, 7 (письмово) 
Тема: Розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Правила написання їх. Написання не, ні з різними частинами мови
1. параграф 46 с. 144, Вправа 3, 5 (письмово)
2. Параграф 47 с. 147, Вправа 5 (письмово)
Тема: Морфологічна помилка.Іменник.Рід іменників. Паралельні родові форми іменника.Іменники спільного і подвійного роду.Іменники,що мають лише форму однини або множини.
1. Параграф 49.с.156 Вправа 5,3
2. Параграф 49. С.156. Вправа5( письмово)
Написати формальне есе( есе-розповідь) "Ще назва є,а річки вже немає (Л.Костенко)"
3.Параграф 50 с.161. Вправа 5,2
Тема .Складні випадки відмінювання іменників.Закінчення іменників першої відміни в О.в.Закінчення іменників ч.р. другої відміни в Р.в.Закінчення іменників третьої відміни в О. в.
Параграф52-53 с.166-168 Вправа 2,5.
https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html
Завдання скидати на електронну пошту shevchuk.rusLana78@gmail.com

Українська література
1. с. 221-227. Записати в зошит визначення поняття "драма-феєрія". Завдання 7-10 (усно).
2. Прочитати драму Лесі Українки "Бояриня"
3. Контрольний твір (есе) за літературною спадщиною Лесі Українки. 
   Написати твір (есе) на одну з тем: а) "Лісова пісня" Лесі Українки як фольклорна скарбниця української літератури;
  б) Заклик до боротьби за життя в поезії Лесі Українки "Contra spem spero!";
  в) Ідея гармонії людини й природи (за драмою-феєрією Лесі Українки "Лісова пісня"; г) Ідея служіння митця народові у творчості Лесі Українки.
4. Життя і творчість М. Вороного. с. 229-234, завдання 4 (с.234)
https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Зарубіжна література

1. Зміни в драматургії на межі ХІХ-ХХ ст. с. 181-184 - записи в зошиті.
2. Моріс Метерлінк (с. 185-186) Читати драму-феєрію "Блакитний птах"
3. Підручник с.186-189-коротко записати в зошиті.
4. Довести, що "Блакитний птах" Моріса Метерлінка - п'єса  " нової драми"( письмово).
5.Паоло Коельйо. Значення творчості для сучасності .(с.197-198) -читати роман " Алхімік".
6.Система образів. Ознаки роману-притчі; -опрацювати підручник с.198-200;-виконати завдання 1(с.201) (письмово)
Контрольний твір на тему (на вибір )
7."Що краще- іти за Блакитним Птаxом чи жити звичайним, буденним життям?"
8."Сокровенна мрія:висловлювати чи мовчати?"(за романом "Алxімік").
https://pidruchnyk.com.ua/1146-zarubizhna-literatura-10-klas-nikolenko.html
Виконані завдання надсилати: deberatatiana@gmail.com

Математика
Підручник параграф 10  № 10.7, 10.8, 10.11, 10.12, 10.14, 10.19
Підручник параграф 11 № 11.3, 11.4, 11.8, 11.11, 11.12, 11.20
Підручник § 12 № 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.11, 12.18.
Підручник § 12 № 12.12, 12.13, 12.21, 12.22, 12.24.

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-matematika-ister-2018.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/1251-matematika-11-klas-ister.html

Біологія і екологія.
Параграф 22, 23
Підручник: Біологія і екологія: підруч. для 10 кл. закладів середньої освіти: рівень стандарту/ О. А. Андерсон, М. А. Вихренко, А. О. Червінськийю - К. Школяр, 2018
Параграф 23, 24, 25 
Виконати практичну роботу на с. 100
Параграф 26 завд 1-3 стор.106 письмово.
Параграф 27; письмово номери 1-6 стор 111, ном. 7-11 стор.112.
Параграф 28 ном.1-3 стор.116.
Тема: Зберігання генетичної інформації в клітинах. Вивчити парагр.29, №2,3,6 стор. 120 (письмово)
Тема:  Передавання генетичної інформації з покоління в покоління. Вив.парагр.30, № 3,4 стор.122 (письмово)
Тема:  Реалізація спадкової інформації: транскрипція та процесинг РНК. Вив.парагр.31, № 2,4 стор.124 (письмово)
Тема: Реалізація спадкової інформації: синтез білків і формування ознак. Вив.парагр.32, № 3,4 стор.128 (письмово)
Тема:  Гібридологічний метод. Закономірності, відкриті Менделем. Вив.парагр.33, № 2,4,5 стор.134 (письмово)
Тема: Неменделівське успадкування ознак. Вив.парагр.34, № 3-5 стор.140.
Тема: Зчеплене успадкування ознак. Вив. параграф 35, № 3-5 стор.146 (письмово).
Тема: Цитоплазматична спадковість. Вив. пар.36, №1-5 стор.148 (письмово).
Тема: Практична робота. Розв’язування генетичних задач. Повт. пар. 33,34. №1-6   стор.173 (письмово).
Тема:Поняття про мінливість. Спадкова мінливість. Вив.пар. 37, № 3-7 стор.154  (письмово).
          Вив пар.40,41; письмово ном.1-4 с.162, ном.2,3 с.156.
https://pidruchnyk.com.ua/1132-biologiya-ekologiya-10-klas-anderson.html

 Іноземна мова за професійним спрямуванням.
Меню напоїв. Види напоїв. Countable and uncountable nouns
Тема: Замовлення напоїв. (Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta"Ready to order" p.44-45)
Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta "Ready to order"https://drive.google.com/file/d/1TU6DmGi-uA27p_CzyE2LHqkQFJDwqNBN/view?usp=drivesdk
Усно: впр.1 с.44 (прочитати діалог про замовлення напоїв і опрацювати подані тести)
Письмово: впр. 3 с.45 (скласти правильно речення із поданих слів)
 Тема: Посуд для напоїв. Винний інвентар. (Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta"Ready to order" p.44-45)
Усно: впр.5 с.46
Письмово: впр. 6 с.45 і скласти і написати діалог між офіціантом і гостем.
http://lpltsp.lviv.ua/image/data/2019-D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2/136%D0%B3%D1%80_13_04.doc
 
Підручник: https://drive.google.com/file/d/1TU6DmGi-uA27p_CzyE2LHqkQFJDwqNBN/view
 
Виконані завдання надсилати на email:Seniv.marjana@gmail.com
 
 Культура спілкування.
Тема: Візит до офісу. Поведінка господаря та гостя.
       
    
Тема: Вибираємо: сніданок, ланч, чай, обід.
      
Тема: Підготовчі кроки до ділової їжі різного формату.
          
Проведення ділового ланчу
        
Основні правила поведінки за столом.
        
Тема Професійні ситуації,які можуть виникнути підчас ділової їжі.
    
Завдання скидати на електронну пошту shevchuk.rusLana78@gmail.com

Інформатика
Підручник § 3.4 ст. 95-101
тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewMlISHX5vQPHq5pLWwMiRkNzl-KfRHUwbYfoK-A39HimXZQ/viewform
Підручник § 3.5 ст. 101-107
Тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOQBsbcJESOnmWYhhurHQ3qguF0KKaZ6zH-HsB5pcqHk4vMQ/viewform

https://pidruchnyk.com.ua/434-nformatika-rven-standartu-rivknd-lisenko-chernkova-shakotko-10-klas.html

Захист Вітчизни 
 
 Призначення та бойові властивості автоматів. (Підручник с.91-93)
 Малокаліберна і пневматичні гвинтівки та гладко ствольна рушниця.  (Підручник с.121-122)
https://pidruchnyk.com.ua/1227-zahyst-vitchyzny-10-klas-harahu.html
Тема: Стрільба з пневматичної гвинтівки.. (Підручник с.124-126)
Тема: Загальна будова та види боєприпасів до стрілецької зброї.  Маркування боєприпасів
 Спорядження магазину патронами і порядок зарядження автомата. (Підручник с.127-129)
https://pidruchnyk.com.ua/1149-zahyst-vitchyzny-10-klas-gnatyuk.html
Види вогню та маневру, їх значення в бою. (Підручник с.131-133)
Види носіння зброї (вільне, тактичне та в момент наближення до цілі).  (Підручник с.142-143)
Тема: &a