РІЧНИЙ  ПЛАН  ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік
Держаний професійно – технічний навчальний заклад
«Львівський професійний ліцей торгівлі та сфери послуг»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01563416
Предмет закупівлі Код КЕКВ
 (для бюджетних коштів)
Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
енергія електрична (код згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.11.1)  2273 кошти місцевого бюджету  140 000 (сто сорок тисяч) грн.
(з пдв)
Закупівля в одного учасника Лютий
2014 року
Хотинецька Ганна Климентівна Процедуру обрано відповідно до підпункту 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», № 2289-VI від 01.06.2010 р.
Головний розпорядник
коштів – Департамент освіти і науки ЛОДА, код ЄДРПОУ 38557639
    Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.02.2014 р.  № 1
 
     Голова комітету з конкурсних торгів         Хотинецька Г.К.    ____________________________
                                                                             (ПІП)                              (підпис)          М. П. 
    Секретар комітету з конкурсних торгів       Попадюк Б.Ф.   _____________________________
                                                               (ПІП)                               (підпис)   


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 N 428)
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
N 1 від 17.04.2014 року
1. Замовник:
1.1. Найменування:  Державний навчальний заклад Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  01563416
1.3. Місцезнаходження: 79008, м. Львів, вул. Лесі Українки, 26
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Хотинецька Ганна Климентівна, голова комітету з конкурсних торгів, 79008, м. Львів, вул. Лесі Українки, 26, тел.(032)24231291.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Департамент освіти і науки ЛОДА, Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38557639
            2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету 3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: Енергія електрична (код згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.11.1
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 112092 Квт 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Львів, вул. Лесі Українки, 263.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  до 31.12.2014 року
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності).
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №050936, ВДЗ №14 (860) від 17.02.2014 р.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 050936/1 від 17.02.2014р
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №060565, ВДЗ №15 (861) від 20.02.2014 р.
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №095116, ВДЗ №26 (872) від 31.03.2014 р.
 4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -----;
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 12.02.2014 р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
Час: 10 год. 00 хв.
Дата: 17.02.2014 року
Місце переговорів: 79008, м. Львів, вул. Лесі Українки, 26
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 140 000 (сто сорок тисяч) грн. (з ПДВ)
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:  ПАТ «Львівобленерго»   
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131587
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:  79052, м. Львів, вул. Сяйво, 10, тел.: (032) 239-21-59
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 25.03.2014 р., 140 000 (сто сорок тисяч) грн. (з ПДВ)
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): «визначається у договорі про закупівлю»
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): ---;
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель": замовник не встановлює та не визначає перелік кваліфікаційних критеріїв згідно ч.3  п. 2  ст. 16  Закону України "Про здійснення державних закупівель
13. Інша інформація:
Процедуру обрано відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 р.: «відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи».
У відповідності до ст.. 5 Закону України «Про природні монополії» та п. 6.4 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 № 537-р «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб'єктів природних монополій», встановлено, що перелік суб'єктів природних монополій (далі - Перелік) в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України. Згідно інформації, що розміщена на сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua), ПАТ «Львівобленерго» внесено в перелік суб’єктів природних монополій у Львівській області, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з постачання електроенергії за регульованим тарифом, та відповідно до ст. 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у територіальних межах м. Львова та Львівської області в межах власних діючих мереж із часткою 100%.
Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
1. Інформації, що розміщена на сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua) про перелік суб'єктів природних монополій Львівської області.
2. Закон України «Про природні монополії».
3. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 № 537-р «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб'єктів природних монополій».
 14. Склад комітету конкурсних торгів
Голова комітету з конкурсних торгів
Хотинецька Г.К.                                                              м.п.
 
Заступник голови комітету з конкурсних торгів
Стульківська Н.С.
 
Секретар комітету з конкурсних торгів
Попадюк Б.Ф.
 
Члени комітету з конкурсних торгів:
Копій Г.М.
 
Дзержановська Н.М.